Snel naar…

Snel naar…

Team

Jeannette Bremer
Hoofd administratie
Maatschap assistente

Speciale aan­dachts­gebi­eden: fi­nan­ciële ad­mini­stra­tie, per­so­neels­zaken, alle voor­komende werk­zaam­heden

Vanuit haar opleiding tot directiesecretaresse ontwikkelde Jeannette zich tot planner en managementsecretaresse bij een internationaal bedrijf, om vervolgens in 2005 over te stappen naar Fysiotherapie Het Centrum.

Jeannette houdt er van om de spin in het web te zijn, te ontzorgen en te regelen.

Aanwezig op maandag t/m donderdag *
* tussen 08:00 en 15.00 uur

Maureen Bokdam
Fysiotherapeut
Big-nummer: 59918540004

Speciale aan­dachts­gebieden: Algemeen fysiotherapeut, shock­wave the­rapie

Vóór haar studie fysiotherapie heeft Maureen eerst de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Hierna is zij vanuit haar interesse voor het bewegen en functioneren van het menselijk lichaam doorgestroomd naar de opleiding fysiotherapie.

Als algemeen fysiotherapeut is Maureen breed georiënteerd en behandelt zij alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ze wil eerst in brede zin patiënten behandelen en ervaring opdoen voordat zij zich gaat specialiseren in een deelgebied van het vak.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal en daaruit maakt Maureen een behandelplan om zo samen met de cliënt te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Monique Janssen
Administratie

Speciale aan­dachts­ge­bieden: Plan­ning, ver­wer­king van gegevens, voortgang

Monique is er voor­al voor de thera­peuten en hun cliën­ten. Door goed te lui­ste­ren naar de hulp­vraag maakt zij een zo optimaal mogelijke planning bij de juiste (gespecialiseerde) therapeut. Daarnaast verwerkt zij de gegevens en zorgt dat alles op rolletjes verloopt.

Monique probeert ervoor te zorgen dat alle collega’s zo’n werkklimaat hebben dat zij zich volledig op de cliënten kunnen richten. Maar ook het contact met de cliënten is erg belangrijk voor haar. Ze staat heel graag voor iedereen klaar!

(Aanwezig op maandag t/m vrijdag *)
* tussen 08:00 en 13.00 uur

René Agterdenbos
Manueel therapeut en maatschapslid
Big-nummer: 49044792504

Speciale aan­dachts­gebieden: Alge­mene manuele therapie, sport­gerela­teerde klachten

Na het CIOS volgde René achtereenvolgens een studie fysiotherapie, manuele therapie en Master manuele therapie.

Binnen de fysiotherapie/manuele therapie houdt hij zich bezig met problemen op het gebied van bewegen. Hij probeert samen met de cliënt de hulpvraag te formuleren om vervolgens zo actief mogelijk samen een behandelplan op te stellen. Een van de belangrijkste taken van de therapeut is het coachen en de cliënt te stimuleren om zelf met zijn bewegingsprobleem aan de slag te gaan.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Gerdien Beunk
Fysiotherapeut
Big-nummer: 29918577604

Speciale aandachts­gebieden: COPD, Duizeligheid, Ouderenzorg

Gerdien is algemeen fysiotherapeut en heeft vanuit haar ervaring affiniteit ontwikkeld met de ouderenzorg en zich op dit gebied gespecialiseerd middels verschillende cursussen. Met deze kennis behandelt zij in de praktijk mensen met o.a. neurologische aandoeningen, artrose, heup- en knieprothesen, duizeligheidsklachten en TENS. Daarnaast heeft zij zich middels cursussen verder gespecialiseerd op het gebied van de COPD. Ook is ze actief in het ParkinsonNet.

Gerdien vindt het belangrijk dat iedere cliënt de voor hem of haar optimale zorg krijgt. Hierbij tracht ze altijd, samen met de cliënt, het hoogst haalbare na te streven, ondanks de beperkingen die kunnen bestaan.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Elize van den Brink
Manueel therapeut
Big-nummer: 39062660404

Speciale aan­dachts­gebieden: Rug­klachten, core sta­bility training, arm- en nek­klachten (KANS) en el­leboog­klachten, dry needling

Manuele therapie is gericht op gespecialiseerd onderzoek en behandeling van de gewrichten (in het bijzonder de wervelkolom). Het letterlijk en figuurlijk persoonlijk contact maken met mensen om samen te kijken waar iemands probleem zit en dit aan te pakken, is voor haar de uitdaging.

Hands-on werken is wat Elize graag doet. Haar doelstelling is om mensen inzicht te geven in hun dagelijkse manier van bewegen en belasten. Door de beweeglijkheid van de gewrichten en de ontspanning van de spieren te verbeteren, zal de hele houding en het bewegen verbeteren. Zo hoopt ze mensen de controle over hun eigen lijf weer terug te kunnen geven.

Aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag

Jesse Cornielje
Sportfysiotherapeut en maatschapslid
Big-nummer: 99912015004

Spe­ciale aan­dachtsgebieden: Schou­der, elle­boog, knie, enkel en voet, shock­wave thera­pie

Jesse is van jongs af aan een fanatiek sporter en kent de gedachtewereld van (top)sporters dus goed. Optimaal begeleiden van geblesseerde sporters tijdens de revalidatie staat voor Jesse centraal. Met als uiteindelijke doel een zo snel mogelijke, verantwoorde ‘return to sport’.

Jesse richt zich met name op de behandeling van klachten in schouders, knieën, enkels en voeten. Hij neemt deel aan netwerken (op het gebied van schouder-, elleboog-, knie-, enkel- en voetklachten en sportrevalidatie) en werkt nauw samen met orthopeden in de regio. Ook verzorgt hij een keer per maand een sportspreekuur bij VV Dieren.

Jesse stelt de hulpvraag van de cliënt centraal. Het maakt geen verschil of het dan gaat om het herwinnen van een dagelijkse activiteit of om een eventuele terugkeer naar (top)sport. Het doel is om de hulpvraag samen zo goed mogelijk te beantwoorden en de gezamenlijke doelstelling te realiseren.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Martin van Dommele
Manueel therapeut
Big-nummer: 29063316504

Speciale aan­dachts­gebieden: nek­ge­rela­teerde hoofd­pijn en -duizelig­heid, wervel­kolom gere­la­teerde klachten, cardio­vascu­lair risico­manage­ment en ge­super­viseer­de loop­therapie bij claudi­catio inter­mit­tens

Tijdens zijn opleiding fysiotherapie kwam Martin al snel in contact met de manuele therapie en stond versteld van de extra mogelijkheden die deze therapievorm toevoegde aan het therapeutisch handelen. Reden om zich te specialiseren in de manuele therapie.

Martin is lid van Claudicationet (een gespecialiseerd netwerk van fysiotherapeuten en vaatchirurgen) en neemt deel in twee regionale netwerken, namelijk in Apeldoorn en (als kartrekker) in de regio Zutphen Deventer.

Doelstelling van Martin is om de mens te benaderen vanuit zijn/haar eigen beleving. Naast de cliënt staan en hem of haar helpen zoeken naar de oplossing van het probleem, of dit nu op biomechanisch, participatie- of activiteitenniveau is. Zo hoopt hij samen met zijn cliënten de sleutel(s) te vinden die hen weer zonder zorgen in beweging kunnen laten komen!

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ellen Elshof
Handtherapeut en maatschapslid
Big-nummer: 09057792804

Speciale aan­dachts­gebieden: Hand­therapie, maken van spal­ken voor pols en hand, COPD, duize­ligheids­klach­ten, TENS

Ellen is handtherapeut en longfysiotherapeut. De uitdaging voor Ellen binnen de handtherapie is diagnostiek en behandeling in meerdere situaties: zowel spontaan ontstane klachten als na trauma’s en/of operaties. Ook patiënten motiveren om te blijven oefenen en uiteindelijk een goed herstel te ervaren is een belangrijk onderdeel van haar behandeling. Samen met de cliënt uitvinden waardoor hij/zij problemen in het bewegen heeft en hoe dit kan worden aangepakt is daarbij haar drijfveer. Het is daarbij belangrijk dat mensen hierbij zelf een goed inzicht in hun klachten hebben of krijgen.

Het maken van spalken ziet Ellen als een grote toevoeging aan de behandeling.

Fysiotherapie bij COPD richt zich op begeleiding op het gebied van omgang met longklachten en het trainen voor het behoud van conditie en activiteitenniveau.

Ellen is lid van Handennetwerk Rijnstate, het COPD-netwerk, en Kenniscentrum Duizeligheid Apeldoorn.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Ronald Geerdes
Arbeidsfysiotherapeut
Big-nummer: 29033628304

Speciale aan­dachts­gebieden: chroni­sche lage rug­klachten, ar­beids­gerel­ateerde klachten, schouder- en spier­gerela­teerde klachten, dry needling, Medical Taping, shock­wave the­rapie

Ronald ziet het herstel van en de hulp aan de cliënt als de leidende factor. Daarnaast richt hij zich op de werkende mens op de werkvloer. Dus aan het bureau, in de fabriek of in alle andere situaties waarin werk- en houdingsgerelateerde klachten voorkomen.
Daarbij kan ook dry needling als onderdeel van de behandeling worden uitgevoerd. Hiermee kan het herstel op een positieve manier worden beïnvloed.

Ronald is twee ochtenden in de week aanwezig als arbeidsfysiotherapeut bij de Koninklijke Gazelle B.V. om de medewerkers op locatie te behandelen en advies te geven ten aanzien van preventie van klachten.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Sem Ligt
Fysiotherapeut
Big-nummer: 79926032404

Speciale aan­dachts­gebi­eden: algemeen fysiotherapeut

Sem is haar studietijd begonnen met de opleiding Sport en Bewegen, maar haar grote interesse voor het (dis)functioneren van het menselijk lichaam gaf haar de doorslag om fysiotherapie te gaan studeren.
Sem staat aan het begin van haar carrière en is momenteel werkzaam als algemeen fysiotherapeut. Ze behandelt veel klachten aan het bewegingsapparaat en wil graag meer ervaring opdoen in de praktijk, voordat zij zich verder gaat specialiseren binnen de fysiotherapie.
De cliënt staat voor Sem centraal. Ze streeft, in samenspraak met de cliënt, naar een zo hoog mogelijk haalbaar doel. Ze denkt graag met u mee en kijkt er naar uit om u te helpen.

Aanwezigheid: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Mark de Lijster
Neurologisch fysiotherapeut, McKenzie therapeut en maatschapslid
Big-nummer: 09045218004

Speciale aan­dachts­gebie­den: Centra­le- en perifere zenuw­aan­doe­ningen, zoals een be­roerte (CVA, TIA), Multi­ple Sclerose, ziekte van Parkin­son, dwarslaesie of poly­neur­opathie

Als docent Lichamelijke Opvoeding was Mark al geïnteresseerd in de bewegende mens. Als fysiotherapeut is hij zich gaan specialiseren in afwijkingen van het ‘normale’ bewegen op basis van neurologische aandoeningen. Om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgt hij regelmatig cursussen binnen dit aandachtsgebied.

Bij de behandeling van neurologische aandoeningen is (interdisciplinaire) samenwerking van groot belang. Daarom participeert Mark in het ParkinsonNet, MS-Zorg Nederland, CVA-netwerk Arnhem en Apeldoorn/Zutphen. Binnen de regio Dieren werkt hij nauw samen met ergotherapie, logopedie, thuiszorg, huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen in de omringende ziekenhuizen.

Mark is tevens geregistreerd McKenzie-therapeut. De McKenzie-methode als behandelvorm voor de wervelkolom sprak hem erg aan omdat hierbij uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van de patiënt. Na een geprotocolleerd onderzoek wordt de patiënt geleerd via een actief oefenprogramma en houdingscorrecties zijn klachten te verminderen en daarna zelf onder controle te houden.

Aanwezig op maandag t/m vrijdag)

Marloes Lindner
Geriatrie fysiotherapeut
Big-nummer: 59920038304

Speciale aandachts­gebieden: ouderdoms­klachten zoals: moeite met balans / lopen / opstaan, reva­lida­tie na een totale heup en / of knie, artrose gere­la­teer­de klachten en val­preventie

Door tijdens haar fysiotherapie-opleiding en de daaraan gekoppelde stages ervaring op te doen in de ouderenzorg werd het Marloes duidelijk dat haar interesse bij de doelgroep ‘ouderen’ lag. Tijdens haar werk werd dit bevestigd. Om zich nog meer in de doelgroep te verdiepen startte zij met de masteropleiding fysiotherapie in de geriatrie.

Door multidisciplinair samen te werken met andere behandelaars (ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huisartsen en specialisten), verzorgend personeel en naasten van de cliënt kan zij de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk begeleiden.

De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal. Ook al bestaat er een groot verschil in hulpvragen; uiteindelijk weer hervatten van sport of weer zelfstandig kunnen opstaan uit een stoel, het streven is altijd om samen het doel te behalen.
Marloes’ doelstelling is om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de samenleving of in zijn/haar vertrouwde leefomgeving.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Tessa Olyve
Sportfysiotherapeut
Big-nummer: 79916365504

Spe­ciale aan­dachts­ge­bie­den: Lies, heup, enkel en voet, me­dical taping, shock­wave thera­pie, sport- en bewe­gings­analyse

Tessa draaide mee in de wereld van de topsport (met name in het turnen en acrobatiek) en kan zich dan ook goed in een (top)sporter inleven. Via haar opleidingen in de fysiotherapie en sportfysiotherapie heeft zij zich tevens verdiept in andere sporten.

Haar uitgangspunt is: blijven bewegen ondanks een blessure, een optimale begeleiding naar ‘return to play’ en blessurepreventie.

Klachten in de regio van de schouder, lies, heup, knie, enkel en voet, behandeling en preventie van sportblessures en (sport gerelateerde) bewegingsanalyses behoren tot haar deskundigheid. Shockwave therapie en medical taping kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Of de klachten nu gerelateerd zijn aan sport, werk, dagelijkse activiteiten of als gevolg van een trauma of operatie, samen met de cliënt streeft zij er naar te zorgen dat activiteiten weer in een zo goed mogelijke vorm worden uitgevoerd kunnen, zodat aan de hulpvraag beantwoord wordt.

Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag

Inge Sipkens
Sportfysiotherapeut
Big-nummer: 99035014404

Speciale aan­dachts­ge­bieden: Schouder- en knie­reva­li­datie, hard­loop­ana­lyse, shock­wave the­rapie, echo­gra­fie, medical taping

Als enthousiast hardloper, triatleet en kajakker kan Inge zich uitstekend inleven in de sporter. Mede hierdoor kan ze samen met de sporter werken aan het optimale herstel.
Ze houdt samen met een collega, een manueel therapeut, wekelijks een sportspreekuur en verzorgt bij verschillende sportclubs een sportspreekuur op locatie (VV Dieren, Dierensche Boys).

Door deel te nemen aan netwerken en regelmatig na te scholen blijft Inge op de hoogte van ontwikkelingen op haar vakgebied, zodat zij steeds het optimale uit de revalidatie kan halen.

Samen met de cliënt werkt ze, met behulp van een persoonlijk behandelplan, toe naar het einddoel dat gezamenlijk wordt opgesteld.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Inge Vaessen
Fysiotherapeut
Big-nummer: 09911549804

Speciale aan­dachts­gebieden: Ouderen­zorg, ge­speciali­seerd claudicatio-­therapeut

Inge richt zich met name op de ouderenzorg en de daarbij horende klachtenbeelden,
Zoals artrose, claudicatio intermittens en de revalidatie na totale heup- en knieprotheses. Ook verzorgt ze valpreventie voor ouderen. De afgelopen jaren heeft zij zich hierin gespecialiseerd door het volgen van meerdere cursussen.

Inge werkt m.b.t. de totale heup- en knie protheses samen met de orthopeden in de regio en ook is ze actief in het Claudicationetwerk.

Inge’s therapeutische doelstelling is om de kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal te krijgen en/of te kunnen behouden.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Jolanda Vlieg
Manueel therapeut en kinder-manueeltherapeut
Big-nummer: 39046547604

Speciale aandachts­gebieden: wervel­kolom gerelateerde klachten, hoofd­pijn­klachten, bekken­klachten tijdens en na de zwanger­schap, voorkeurs­houdingen bij baby’s, Dry Needling

Na Jolanda’s studie kwam zij veel in aanraking met nek- en rugklachten. Dit wekte bij haar de interesse op dit gebied waardoor zij koos voor de specialisatie in de manueel therapie en kindermanueeltherapie.

Jolanda vindt het erg fijn om samen met mensen te werken aan het gezondheidsprobleem waarvoor ze zich melden. Daarbij ervaart ze het ook als heel erg dankbaar werk. Dit omdat ze als therapeut samen met de cliënt het behandelplan opstelt en uitvoert en dus het gehele proces volgt, tot het uiteindelijke hoofddoel zo goed mogelijk is bereikt.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Marjo Pubben
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 09034761204

Speciale aan­dachts­gebieden: alle vormen van bekken­problema­tiek bij vol­wassenen. PTNS, Zwanger­Fit, mobilis­atie van os coccygis (staartbeen)

Na haar opleiding tot algemeen fysiotherapeut kwam Marjo door het jarenlang geven van zwangerschapsgymnastiek in aanraking met vrouwen die bekkenproblemen hadden. Inmiddels is ze al geruime tijd Master bekkenfysiotherapeut.

Marjo’s ervaring en deskundigheid ligt op het gebied van het behandelen van alle bekken gerelateerde problemen bij volwassenen.

Verder is zij opgeleid in het toepassen van PTNS (stroombehandeling bij patiënten met een overactieve blaas), behandelen van pijnklachten aan het staartbeen (os coccygis) en het geven van ZwangerFit.

Marjo werkt samen met urologen/gynaecologen en MDL-artsen van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Zij neemt deel aan netwerkbijeenkomsten van bekkenfysiotherapeuten in de regio. Behalve in Dieren is zij ook nog als bekkenfysiotherapeut werkzaam in een fysiotherapiepraktijk in Deventer.

Marjo stelt de hulpvraag van de cliënt centraal. Van hieruit wordt gezamenlijk een behandeldoel opgesteld, waar de behandeling op wordt gericht.

Aanwezig op maandag en donderdag

Radboud Pöpping
Psychosomatisch oefentherapeut
Big-nummer: 79903610494

Speciale aan­dachts­gebi­eden: Stress­ge­rela­teerde klachten, onver­klaarde lichame­lijke klac­hten, chro­nische pijn, verlies- en rouw­klachten, hyper­ven­ti­latie, angst- en/of de­pres­sieve klach­ten

De relatie tussen lichaam en geest heeft Radboud in zijn werk altijd als het meest boeiend ervaren. Voor hem is het letterlijk en figuurlijk ‘in beweging zijn’ dan ook een inspirerend gegeven. Via lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken worden de klachten samen met de cliënt aangepakt. Radbouds aanpak kenmerkt zich door een rustige aandacht voor hoofd, hart en lichaam.

Hij is tevens gastdocent Psychosomatiek aan de opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut aan de Hogeschool Utrecht.

Radboud is bij de volgende netwerken aangesloten: SOLKnet, Netwerk Psychosomatische Therapie Stedendriehoek, Netwerk Chronische Pijn, Samenwerkingsverband Chronische Pijn Eerbeek.

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Bianca Salvatore
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 29034901704

Speciale aandachts­gebieden: bekken­bodem­klachten bij mannen, vrouwen en kinderen, lage rug, stuit- en bekken­klachten ron­dom zwanger­schap en beval­ling (ook als deze langer bestaan), seksuele pro­blemen op basis van ver­stoorde functie van de bekken­bodem (zowel bij mannen als vrouwen)

Bianca was aanvankelijk werkzaam als algemeen fysiotherapeut en Zwanger-fit docente. Aansluitend heeft ze zich gespecialiseerd als bekken- en kinderbekkenfysiotherapeut.
Naast haar werkzaamheden te Dieren is Bianca tevens actief als kinderbekken- en bekkenfysiotherapeut in het Isala-ziekenhuis te Zwolle waar ze naast haar werkzaamheden in de polikliniek ook bekkenbodemonderzoek uitvoert. Dit in samenwerking met urologen en uro-gynaecologen.

Omdat bekkenbodemklachten voor veel mensen in de taboesfeer zitten, maar een grote invloed op kwaliteit van leven kunnen hebben, vindt Bianca het erg belangrijk dit probleem zo gericht mogelijk te onderzoeken en te behandelen. Zo nodig werkt ze samen met de huisarts en/of specialist.

Bianca is ook actief in verschillende multidisciplinaire overlegorganen en binnen verschillende netwerken in de regio. Dit in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Aanwezig op vrijdag

Tim Spruijt
Manueel therapeut
Big-nummer: 69919840804

Speciale aandachts­gebieden: wervelkolom gerelateerde klachten, knie-, heup- en enkelklachten.

In 2019 is Tim afgestudeerd als manueeltherapeut aan de SOMT. Met deze specialisatie richt hij zich meer op wervelkolomgerelateerde klachten en beperkingen. Hiernaast richt hij zich op knie-, heup-, en enkelklachten en werkt hij op dit gebied nauw samen met de orthopeden en huisartsen in de regio.

Tim’s drijfveer is het zo goed mogelijk helpen van de cliënt, door diens (hulp)vraag centraal te stellen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld om samen het gestelde doel te behalen.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom