Beweegcoach in Dieren

De gemeente Rheden, Sportbedrijf Rheden en Fysiotherapie het Centrum constateren bij de vergrijzende bevolking een toenemende zorgbehoefte en hierbij behorende aanspraak op zorgvoorzieningen. De toenemende groep met mensen die inactief is (sarcopenie/bewegingsarmoede) dan wel mensen met een verhoogd risico hierop zijn aanleiding geweest om een pilot Beweegcoach in Dieren op te starten met verschillende direct betrokken partijen.

Waarom?

Uit de trends en ontwikkelingen blijkt dat er in de gemeente Rheden ten opzichte van omliggende gemeenten een groeiende groep 55-plussers is de komende jaren. Hiernaast is de te verwachten zorgvraag in de gemeente Rheden ook relatief hoog ten opzichte van de provinciale en Nederlandse gemiddelden.

Verwachte percentage 65-plussers in Rheden van 2013-2040

Om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen in plaats van te reageren, willen wij samen met partners onderzoeken wat de effecten zijn van het preventief inzetten van een beweegcoach in de kern Dieren. Hierbij staat u als klant/cliënt centraal.

Hoe weet u of u bij de beweegcoach onder begeleiding kunt komen

De beweegcoach zal begeleiding bieden aan de doelgroep van minder actieve mensen die verandering in hun leefstijl willen brengen voor bijvoorbeeld: meer bewegen, gezonder eten of andere aanpassingen gericht op een gezondere leefstijl. Dit i.v.m. een chronische aandoening of een verhoogd risico op een chronische aandoening wegens het uitblijven van deze leefstijlgerelateerde factoren. Dit kan voor alle leeftijden.

Wat betekent dit voor u?

Veel mensen komen bij de zorgprofessional en krijgen het advies om meer te gaan bewegen/te blijven bewegen. Diverse redenen zoals financiële beperkingen, persoonlijke drempels en onwetendheid maken dat mensen ja zeggen en nee doen! Een veelvoorkomend probleem waar zorgprofessionals tegen aanlopen.

U wordt door de beweegcoach begeleid in een persoonlijk begeleidingstraject wat voor u op maat wordt samengesteld. Zodat u samen met de beweegcoach werkt aan uw doelstellingen voor de lange termijn. Dit zullen ±4 sessies zijn en is voor u als deelnemer gratis.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen of kijk op de website van Sport in Rheden.

Ons team

Benieuwd naar de verhalen en de gezichten achter onze praktijk? Leer ons beter kennen.

Bekijk ons team


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws in de zorg en onze praktijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Samenwerkingen