Neurologische fysiotherapie

Niet-aangeboren hersenletsen (NAH) en aandoeningen van zenuwbanen in armen en benen

Wat is neurologische fysiotherapie?

De neurologisch fysiotherapeut behandelt  klachten die zijn ontstaan door een trauma of een neurologische aandoening, zoals ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, CVA, ALS, hersenletsel door een ongeval etc.

Het doel van de behandeling is een zo goed mogelijk functioneren in het dagelijks leven te bereiken. De cliënt en zijn/haar familie worden nauw betrokken bij het opstellen van het behandelplan en bij de behandeling.

Om welke klachten gaat het?

De gevolgen van een NAH kunnen sterk uiteenlopen, maar zijn over het algemeen ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar directe omgeving. Door een beschadiging van het centrale zenuwstelsel kunnen problemen ontstaan als:

  • Bewegings- en/of coördinatiestoornissen
  • Verlammingen, waarnemingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsverandering, emotionele instabiliteit, gedragsverandering, prikkelbaarheid
  • Depressiviteit, geen of beperkt besef van wat er aan de hand is (geen ‘ziekte-inzicht’)
  • Angststoornissen

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

Tijdens de behandeling wordt gezocht naar oplossingen voor problemen bij het uitvoeren van activiteiten als:

  • Uit bed komen, opstaan/gaan zitten, lopen, fietsen, lichamelijke verzorging, etc.
  • Zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving (bv. via hobby’s of beroep)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende, binnen de neurorevalidatie erkende behandelmethoden. Deze zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling en worden door ons nauwlettend gevolgd.

Nuttig om te weten

Voor de behandeling van neurologische aandoeningen is verwijzing van een specialist noodzakelijk.

Fysiotherapie Het Centrum maakt deel uit van de volgende netwerken:

Therapeut
Mark de Lijster
Mark de Lijster
Neurologisch fysiotherapeut, McKenzie therapeut en maatschapslid
Big-nummer: 09045218004

Speciale aan­dachts­gebie­den: Centra­le- en perifere zenuw­aan­doe­ningen, zoals een be­roerte (CVA, TIA), Multi­ple Sclerose, ziekte van Parkin­son, dwarslaesie of poly­neur­opathie

Als docent Lichamelijke Opvoeding was Mark al geïnteresseerd in de bewegende mens. Als fysiotherapeut is hij zich gaan specialiseren in afwijkingen van het ‘normale’ bewegen op basis van neurologische aandoeningen. Om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgt hij regelmatig cursussen binnen dit aandachtsgebied.

Bij de behandeling van neurologische aandoeningen is (interdisciplinaire) samenwerking van groot belang. Daarom participeert Mark in het ParkinsonNet, MS-Zorg Nederland, CVA-netwerk Arnhem en Apeldoorn/Zutphen. Binnen de regio Dieren werkt hij nauw samen met ergotherapie, logopedie, thuiszorg, huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen in de omringende ziekenhuizen.

Mark is tevens geregistreerd McKenzie-therapeut. De McKenzie-methode als behandelvorm voor de wervelkolom sprak hem erg aan omdat hierbij uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van de patiënt. Na een geprotocolleerd onderzoek wordt de patiënt geleerd via een actief oefenprogramma en houdingscorrecties zijn klachten te verminderen en daarna zelf onder controle te houden.

(Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag)

Lees meer

Ons team

Benieuwd naar de verhalen en de gezichten achter onze praktijk? Leer ons beter kennen.

Bekijk ons team


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws in de zorg en onze praktijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Samenwerkingen