Claudicatio intermittens (etalagebenen)

De behandeling van claudicatio intermittens bestaat uit looptraining en daarnaast mogelijk ook uit krachttraining in de oefenzaal van de praktijk en een trainingsprogramma voor thuis.

Om welke klachten gaat het?

Claudicatio intermittens is het gevolg van vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Hierdoor krijgen de spieren onvoldoende zuurstof en treedt er verzuring op. Als gevolg daarvan ontstaan klachten in de benen die optreden tijdens lopen en afnemen in rust (bij stilstaan), zoals:

  • Pijn in boven- en onderbenen
  • Krampgevoel
  • Vermoeidheid
  • Koude voeten

Factoren die deze vernauwingen in de hand werken zijn:

  • Roken
  • Inactiviteit
  • Alcohol
  • Vet eten (cholesterol)
  • Te veel suiker

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De therapeut maakt een analyse van het looppatroon, doet een lichamelijke test om te kijken naar eventuele beperkingen bij het lopen en neemt een zogenaamd motivational interview af. Daarin wordt geprobeerd het gedrag dat heeft geleid tot de klachten te achterhalen en te verbeteren.

Daarnaast wordt gewerkt aan  opbouw van conditie en verbetering van spierkracht.

Het effect van de looptraining wordt periodiek gemeten via vragenlijsten en inspanningstests op de loopband.

Nuttig om te weten

Vanuit de basisverzekering worden 37 behandelingen vergoed. Daarna kan, indien noodzakelijk, via de aanvullende verzekering verder worden gegaan met de behandeling.

De therapie is effectief en op langere termijn vergelijkbaar met het effect van dotteren. (Dagelijks) thuis trainen is essentieel voor een positief effect.

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het Chronische Zorgnet, een samenwerkingsverband tussen vaatchirurgen en fysiotherapeuten. Meer weten? Download de folder:

Therapeuten
Martin van Dommele
Martin van Dommele
Manueel therapeut
Big-nummer: 29063316504

Speciale aan­dachts­gebieden: Nek­ge­rela­teerde hoofd­pijn en -duizelig­heid, wervel­kolom gere­la­teerde klachten, cardio­vascu­lair risico­manage­ment, dry needling en ge­super­viseer­de loop­therapie bij claudi­catio inter­mit­tens

Tijdens zijn opleiding fysiotherapie kwam Martin al snel in contact met de manuele therapie en stond versteld van de extra mogelijkheden die deze therapievorm toevoegde aan het therapeutisch handelen. Reden om zich te specialiseren in de manuele therapie.

Martin is lid van Claudicationet (een gespecialiseerd netwerk van fysiotherapeuten en vaatchirurgen) en neemt deel in twee regionale netwerken, namelijk in Apeldoorn en (als kartrekker) in de regio Zutphen Deventer.

Doelstelling van Martin is om de mens te benaderen vanuit zijn/haar eigen beleving. Naast de cliënt staan en hem of haar helpen zoeken naar de oplossing van het probleem, of dit nu op biomechanisch, participatie- of activiteitenniveau is. Zo hoopt hij samen met zijn cliënten de sleutel(s) te vinden die hen weer zonder zorgen in beweging kunnen laten komen!

Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Lees meer
Inge Vaessen
Inge Vaessen
Fysiotherapeut
Big-nummer: 09911549804

Speciale aan­dachts­gebieden: Ouderen­zorg, ge­speciali­seerd claudicatio-­therapeut, BPPD, Vestibulaire revalidatie

Inge richt zich met name op de ouderenzorg en de daarbij horende klachtenbeelden,
Zoals artrose, claudicatio intermittens en de revalidatie na totale heup- en knieprotheses. Ook verzorgt ze valpreventie voor ouderen. De afgelopen jaren heeft zij zich hierin gespecialiseerd door het volgen van meerdere cursussen.

Inge werkt m.b.t. de totale heup- en knie protheses samen met de orthopeden in de regio en ook is ze actief in het Claudicationetwerk.

Inge’s therapeutische doelstelling is om de kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal te krijgen en/of te kunnen behouden.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Lees meer

Ons team

Benieuwd naar de verhalen en de gezichten achter onze praktijk? Leer ons beter kennen.

Bekijk ons team


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws in de zorg en onze praktijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Samenwerkingen