Directe Toegankelijkheid

Fysiotherapie is sinds 2006 direct toegankelijk. Dat betekent dat iedereen rechtstreeks contact met ons kan opnemen voor een screening. Tijdens deze screening zal de fysiotherapeut beoordelen of er een indicatie is voor fysiotherapie of dat voor deze klacht eerst een medicus geraadpleegd dient te worden. Voor fysiotherapie op basis van een chronische indicatie (“lijst Borst”) en voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk. Ook voor behandeling door onze bekkenfysiotherapeuten van uw klachten t.g.v. stress-incontinentie, is een verwijzing noodzakelijk.

Annuleren afspraak

  1. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om deze gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
  2. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  3. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen en de gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Bron: KNGF/175334/juni 2008

Burgerservicenummer (BSN) in de zorg

Het BSN, voorheen bekend als het sofinummer, is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Zorgverleners zoals uw huisarts, fysiotherapeut, apotheker of de specialist in het ziekenhuis nemen uw BSN op in de administratie.Uw BSN wordt bij uw andere gegevens vermeld, zoals uw naam, adres en geboortedatum.

Het is belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis en een apotheek uw medische gegevens aan elkaar doorgeven. Een uniek nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens. Ook zorgverzekeraars en indicatieorganen gaan het BSN gebruiken.

Vanaf 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht te werken met het burgerservicenummer (BSN) conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) die sinds 1 juni 2008 van kracht is.

Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs identiteitskaart of vreemdelingendocument. Zo weet uw zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie. Bij de volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen.

Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee!

Ons team

Benieuwd naar de verhalen en de gezichten achter onze praktijk? Leer ons beter kennen.

Bekijk ons team


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws in de zorg en onze praktijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Samenwerkingen