Snel naar…

Snel naar…

Fysio-Fit

Fysio-fit is een groepstraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Er wordt getraind in kleine groepen, aan de hand van persoonlijke trainingsprogramma’s. De specifieke deskundigheid van de fysiotherapeut zorgt ervoor dat gestelde doelen op optimale en medisch verantwoorde wijze worden behaald.

Wat is het doel van Fysio-Fit?

Doel is het verbeteren van conditie, kracht en lichamelijke belastbaarheid door middel van specifieke training. Dit is gericht op persoonlijke doelstellingen. Fysieke verbeteringen dragen bij aan beter functioneren en beter voelen.

Voor wie is de training bedoeld

 • Voor mensen die gebaat zijn bij deskundige begeleiding, die de begeleiding op een ‘gewone’ sportschool overstijgt. Met name door specialistische medische kennis van de fysiotherapeut/trainer;
 • Voor fysiotherapeutisch uitbehandelde, klachtenvrije cliënten die toch hun conditie en kracht nog verder willen verbeteren;
 • Voor iedereen die, ondanks fysieke beperkingen, op verantwoorde wijze zo fit mogelijk wil worden c.q. blijven.

Redenen om deel te nemen

 • Op peil houden van de algehele conditie;
 • Fysiek beter voelen;
 • Meer bewegen en dit ook vol houden;
 • Terugkerende pijnen verminderen c.q. voorkomen;
 • Goed en verantwoord herstellen na een operatie;
 • Weer kunnen sporten na een (sport)blessure;
 • Optimaal in conditie blijven ondanks een ernstige ziekte;
 • Zo lang mogelijk fit blijven tijdens de zwangerschap;
 • Lichamelijke veroudering tegen gaan;
 • Dagelijkse inspanningen (lopen, fietsen e.d.) langer vol kunnen houden;
 • Of één van de andere duizend redenen…

Wanneer

De trainingen worden zowel ‘s avonds als overdag gegeven. In beginsel is dit met een vaste groep op een vast tijdstip. Uiteraard gebeurt dit op basis van wensen en mogelijkheden.

Nuttig om te weten

Deelname aan het Fysio-Fit programma is geen verzekerde zorg. De kosten komen daarom voor eigen rekening.

Voordat wordt begonnen met het trainen vinden een intakegesprek en een conditietest plaats. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Aan de hand van de verkregen informatie wordt in overleg een trainingsprogramma samengesteld, gebaseerd op mogelijkheden en doel(en).

Voor meer informatie: klik naar de folder of neem contact op met Inge Vaessen (Fysio-Fit coördinator).
Download folder

Therapeuten

Gerdien Beunk
Gerdien Beunk
Fysiotherapeut
Big-nummer: 29918577604

Speciale aandachts­gebieden: COPD, Duizeligheid, Ouderenzorg

Gerdien is algemeen fysiotherapeut en heeft vanuit haar ervaring affiniteit ontwikkeld met de ouderenzorg en zich op dit gebied gespecialiseerd middels verschillende cursussen. Met deze kennis behandelt zij in de praktijk mensen met o.a. neurologische aandoeningen, artrose, heup- en knieprothesen, duizeligheidsklachten en TENS. Daarnaast heeft zij zich middels cursussen verder gespecialiseerd op het gebied van de COPD. Ook is ze actief in het ParkinsonNet.

Gerdien vindt het belangrijk dat iedere cliënt de voor hem of haar optimale zorg krijgt. Hierbij tracht ze altijd, samen met de cliënt, het hoogst haalbare na te streven, ondanks de beperkingen die kunnen bestaan.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Elize van den Brink
Elize van den Brink
Manueel therapeut
Big-nummer: 39062660404

Speciale aan­dachts­gebieden: Rug­klachten, core sta­bility training, arm- en nek­klachten (KANS) en el­leboog­klachten, dry needling

Manuele therapie is gericht op gespecialiseerd onderzoek en behandeling van de gewrichten (in het bijzonder de wervelkolom). Het letterlijk en figuurlijk persoonlijk contact maken met mensen om samen te kijken waar iemands probleem zit en dit aan te pakken, is voor haar de uitdaging.

Hands-on werken is wat Elize graag doet. Haar doelstelling is om mensen inzicht te geven in hun dagelijkse manier van bewegen en belasten. Door de beweeglijkheid van de gewrichten en de ontspanning van de spieren te verbeteren, zal de hele houding en het bewegen verbeteren. Zo hoopt ze mensen de controle over hun eigen lijf weer terug te kunnen geven.

Aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag

Maureen Bokdam
Maureen Bokdam
Fysiotherapeut
Big-nummer: 59918540004

Speciale aan­dachts­gebieden: Algemeen fysiotherapeut, shock­wave the­rapie

Vóór haar studie fysiotherapie heeft Maureen eerst de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Hierna is zij vanuit haar interesse voor het bewegen en functioneren van het menselijk lichaam doorgestroomd naar de opleiding fysiotherapie.

Als algemeen fysiotherapeut is Maureen breed georiënteerd en behandelt zij alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ze wil eerst in brede zin patiënten behandelen en ervaring opdoen voordat zij zich gaat specialiseren in een deelgebied van het vak.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal en daaruit maakt Maureen een behandelplan om zo samen met de cliënt te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Dionne Breur
Dionne Breur
Algemeen fysiotherapeut
Big-nummer: 49929556904

Speciale aan­dachts­gebi­eden: algemeen fysiotherapeut

Marloes Lindner
Marloes Lindner
Geriatrie fysiotherapeut
Big-nummer: 59920038304

Speciale aandachts­gebieden: ouderdoms­klachten zoals: moeite met balans / lopen / opstaan, reva­lida­tie na een totale heup en / of knie, artrose gere­la­teer­de klachten en val­preventie, BPPD, Vestibulaire revalidatie

Door tijdens haar fysiotherapie-opleiding en de daaraan gekoppelde stages ervaring op te doen in de ouderenzorg werd het Marloes duidelijk dat haar interesse bij de doelgroep ‘ouderen’ lag. Tijdens haar werk werd dit bevestigd. Om zich nog meer in de doelgroep te verdiepen startte zij met de masteropleiding fysiotherapie in de geriatrie.

Door multidisciplinair samen te werken met andere behandelaars (ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huisartsen en specialisten), verzorgend personeel en naasten van de cliënt kan zij de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk begeleiden.

De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal. Ook al bestaat er een groot verschil in hulpvragen; uiteindelijk weer hervatten van sport of weer zelfstandig kunnen opstaan uit een stoel, het streven is altijd om samen het doel te behalen.
Marloes’ doelstelling is om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de samenleving of in zijn/haar vertrouwde leefomgeving.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Inge Vaessen
Inge Vaessen
Fysiotherapeut
Big-nummer: 09911549804

Speciale aan­dachts­gebieden: Ouderen­zorg, ge­speciali­seerd claudicatio-­therapeut, BPPD, Vestibulaire revalidatie

Inge richt zich met name op de ouderenzorg en de daarbij horende klachtenbeelden,
Zoals artrose, claudicatio intermittens en de revalidatie na totale heup- en knieprotheses. Ook verzorgt ze valpreventie voor ouderen. De afgelopen jaren heeft zij zich hierin gespecialiseerd door het volgen van meerdere cursussen.

Inge werkt m.b.t. de totale heup- en knie protheses samen met de orthopeden in de regio en ook is ze actief in het Claudicationetwerk.

Inge’s therapeutische doelstelling is om de kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal te krijgen en/of te kunnen behouden.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom