Snel naar…

Snel naar…

Netwerken van Fysiotherapie Het Centrum

Om de zorg binnen onze praktijk en met onze samenwerkingspartners zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren nemen wij deel in een aantal netwerken. Binnen de (specialistische) fysiotherapie, maar ook in zogenaamde multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, huisartsen, zorggroepen etc. Binnen onze praktijk onderscheiden wij de volgende samenwerkingsverbanden:

Gespecialiseerde (multidisciplinaire) zorg per indicatie c.q. doelgroep o.a.

 • ClaudicatioNet;
 • ParkinsonNet;
 • MS Zorg Nederland;
 • CVRM, COPD;
 • Handennetwerk en Schoudernetwerken.

Multidisciplinaire samenwerking op lokaal niveau o.a.

 • Paramedisch Centrum Dieren (PMC Dieren);
 • Ouderenzorg Dieren e.o.;
 • Buurtzorg Plus;
 • Podozorg en Hielpijncentrum.

Landelijke of regionale fysiotherapeutische organisaties

 • Keurmerk fysiotherapie;
 • Fysoptima;
 • Gelre ziekenhuis Zutphen.

Gelre ziekenhuizen

Met het Gelre ziekenhuis Zutphen bestaat een nauwe samenwerking op vele gebieden. Onze therapeuten hebben een goed contact met de specialisten op het gebied van orthopedie, neurologie, chirurgie en gynaecologie. Dit met het doel om de zorg rondom de patiënt zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Onze bekkenfysiotherapeuten zijn aangesloten bij het netwerk voor bekkenfysiotherapie vanuit het Gelre ziekenhuis.

Gerle Ziekenhuis

www.gelreziekenhuis.nl

Rijnstate ziekenhuis Arnhem

Met het Rijnstate ziekenhuis bestaat een nauwe samenwerking op vele gebieden. Onze therapeuten hebben een goed contact met de specialisten op het gebied van orthopedie, neurologie, chirurgie en gynaecologie. Dit met het doel om de zorg rondom de patiënt zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Rijnstate Ziekenhuis

www.rijnstate.nl

Werkgroep Schouder Elleboog Gelderland

Als praktijk zijn wij aangesloten bij de Werkgroep Schouder Elleboog Gelderland.  Dit is een werkgroep die opgericht is in samenwerking met het Rijnstate ziekenhuis.

Deze werkgroep is een actief samenwerkingsverband tussen orthopeden en fysiotherapeuten met het doel kennis en ontwikkelingen te delen en gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde behandelingen. Dit om de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling in de regio te optimaliseren. Voor de patiënt maakt het netwerk het regionale aanbod van de gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg bij schouder- en elleboogklachten inzichtelijk en verwijst hierbinnen naar elkaar door. Dit zorgt voor een snelle en goede diagnose en een optimale behandeling.

Werkgroep Schouder Elleboog Gelderland

www.wseg.nl

Beweegcoach dieren

In samenwerking met de beweegcoach werken we aan het verbeteren van de belastbaarheid, leefstijl en beweeg- of sportactiviteiten van de bewoners van de gemeente Rheden. Doel hiervan is preventie van gevolgen van inactiviteit.

Is de beweegcoach misschien iets voor u? Voor meer informatie klik hier.

Buurtzorg Plus

Buurtzorg Plus betekent toegevoegde zorg aan de reguliere buurtzorg. Buurtzorg Plus heeft als doel om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk te vergroten.

Binnen buurtzorg plus werken fysiotherapeut Inge Vaessen en ergotherapeut Stieneke Melis samen om het functioneren van een cliënt in kaart te brengen en welke factoren hierin mogelijk belemmerend zijn voor het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hierna wordt er bekeken wat mogelijke oplossingen zijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in huis of het bieden van hele praktische oefentherapie waardoor de conditie verbeterd en de persoon langer en veiliger thuis kan blijven wonen.

Buurtzorg Nederland

www.buurtzorgnederland.com

Claudicatio Netwerk

Onze praktijk is lid van het landelijke netwerk Claudicationet. Dit is een samenwerkingsverband tussen vaatchirurgen en speciaal geschoolde fysiotherapeuten. Zij werken samen met het doel een hoogwaardige zorg te leveren aan alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden zoals bijvoorbeeld claudicatio intermittens, in Nederland. Voor meer informatie klik hier.

Claudiocatio

www.claudicationet.nl

Handennetwerk Rijnstate

Onze gediplomeerde handtherapeuten zijn lid van het Handennetwerk Rijnstate. Het netwerk is een initiatief van het Rijnstate ziekenhuis om een nauwe samenwerking te creëren en te onderhouden tussen plastische chirurgen, orthopedische chirurgen, algemeen chirurgen, revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

Doel van het netwerk is een optimale zorg voor patiënten met hand/polsproblemen en deze zorg steeds verder te verbeteren en te professionaliseren. Dit doen we door onder andere onze kennis en ervaring met elkaar te delen.

Voor de patiënt maakt het netwerk het regionale aanbod van de gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg bij hand/polsklachten inzichtelijk en verwijst hierbinnen naar elkaar door. Dit zorgt voor een snelle en goede diagnose en een optimale behandeling.

Rijnstate Ziekenhuis

www.rijnstate.nl

Hielpijncentrum en Podozorg Dieren

Onze praktijk is onderdeel van het Hielpijncentrum. Dit is een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten, podotherapeuten, podologen, sportartsen en orthopeden. Het doel daarvan is om patiënten met voetgerelateerde klachten zo efficiënt en effectief mogelijk te behandelen met de zorg die hiervoor nodig is.

In onze praktijk zijn een podotherapeut en podoloog vanuit Podozorg Dieren werkzaam.

Podozorg    Hielpijncentrum

www.podozorg.nl
www.hielpijncentrum.nl

Kenniscentrum Duizeligheid

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Kenniscentrum Duizeligheid. Dit is een initiatief van Gelre ziekenhuis Apeldoorn om kennis m.b.t. duizeligheid onder zorgprofessionals te delen en te ontwikkelen.

Het Kenniscentrum probeert dit te bereiken door het verrichten van klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duizeligheid, het geven van voorlichting aan professionals en patiënten en het organiseren van nascholing voor huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten.

Kenniscentrum Duizeligheid

www.kenniscentrumduizeligheid.nl

Ouderenzorg Dieren

Ouderenzorg Dieren is een samenwerking tussen huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, oefentherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, welzijnswerkers, medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen in Dieren.

Binnen deze samenwerking wordt er gekeken naar complexe zorgvragen van de ouderen binnen Dieren e.o. met de bedoeling om deze ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen laten wonen en functioneren.

MS zorg Nederland

Als praktijk zijn wij aangesloten bij MS Zorg Nederland. Dit is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Het Netwerk en de samenwerkingen binnen dit netwerk hebben als doel het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

MS Zorg Nederland

www.mszorgnederland.nl

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners (neurologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten) die die mensen met de Ziekte van Parkinson behandelen en begeleiden. Zij vormen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden per regio. Wij zijn als praktijk aangesloten bij dit netwerk en behandelen samen met de professionals in onze regio.

Parkinson

www.parkinsonnet.nl

Paramedisch Centrum Dieren
(PMC Dieren)

Het Paramedisch Centrum Dieren is een initatief van Fysiotherapie Het Centrum om een samenwerking te creëren tussen paramedische partners binnen Dieren. Dit heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking tussen de volgende praktijken: Podozorg Dieren (podologie), Voeding en Zo (diëtistenpraktijk), Praktijk voor Ergotherapie Dieren e.o. (ergotherapie), Dermedicare (huidtherapie), Buurtzorg Dieren (thuiszorg), Psychosomatische oefentherapie en Logopedisch Centrum Renes (logopedie).

PMC Dieren

www.pmc-dieren.nl

Fysoptima

Onze praktijk is lid van dit landelijke kwaliteitsnetwerk voor fysiotherapeuten. Fys’Optima is een organisatie die voor praktijken ondersteuning biedt in facilitaire zaken maar ook op inhoudelijke zaken en structurering van het therapieproces. Dit ondersteunt ons als praktijk in de ontwikkelingen die wij continu in onze praktijk doorvoeren.

Fysoptima

www.fysoptima.nl

Topsport Gelderland

Topsport Gelderland is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ondersteund door  het NOC*NSF en het Olympisch netwerk Gelderland. Topsport Gelderland zet zich, samen met lokale partners, in voor het begeleiden, adviseren en faciliteren van talenten en topsporters in de provincie Gelderland. Ook onze sportfysiotherapeuten maken onderdeel uit van Topsport Gelderland door het geven van paramedische begeleiding aan (aankomende) topsporters.

Topzorg

www.topsportgelderland.nl

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom