Snel naar…

Snel naar…

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van recreatie- en topsporters. Deze klachten kunnen zowel van acute als chronische aard zijn, maar ook in relatie tot een operatie. In de meeste gevallen is het einddoel ‘return to sport’, terug kunnen keren naar het gewenste beoefende niveau.

Waar richt de therapie zich op?

De sportfysiotherapeut richt zich op het optimaliseren en herstellen van kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en lenigheid. De behandeling is specifiek gericht op de beoefende sport. Daarnaast analyseert de sportfysiotherapeut de mogelijke van klachten en wordt gekeken naar preventie.

Om welke klachten gaat het?

Eigenlijk kan iedereen met een blessure die met sport te maken heeft naar de sportfysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij:

  • Acute letsels als spierscheuringen en bandletsels;
  • Overbelastingsklachten;
  • Na operatief ingrijpen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut?

Aan de hand van een intake en onderzoek stelt de sportfysiotherapeut samen met de cliënt een behandelplan op, op basis van aanwezige klachten en het beoogde doel. Dat kan bestaan uit kracht- en conditietraining, verbeteren van lenigheid, coördinatietraining of een combinatie, specifiek gericht op de sport die de cliënt beoefent. Daarnaast adviseert de sportfysiotherapeut en geeft training op het gebied van preventie.

Nuttig om te weten

Onze sportfysiotherapeuten zijn lid van Topsport Gelderland, een netwerk dat zich inzet om voor sub- of topsporters de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren.

Zij verzorgen ook sportspreekuren bij voetbalverenigingen en desgewenst in samenwerking met een manueel therapeut op de praktijk.

Therapeuten

Jesse Cornielje
Jesse Cornielje
Sportfysiotherapeut en maatschapslid
Big-nummer: 99912015004

Spe­ciale aan­dachtsgebieden: Schou­der, echografie, elle­boog, knie, enkel en voet, shock­wave thera­pie

Jesse is van jongs af aan een fanatiek sporter en kent de gedachtewereld van (top)sporters dus goed. Optimaal begeleiden van geblesseerde sporters tijdens de revalidatie staat voor Jesse centraal. Met als uiteindelijke doel een zo snel mogelijke, verantwoorde ‘return to sport’.

Jesse richt zich met name op de behandeling van klachten in schouders, knieën, enkels en voeten. Hij neemt deel aan netwerken (op het gebied van schouder-, elleboog-, knie-, enkel- en voetklachten en sportrevalidatie) en werkt nauw samen met orthopeden in de regio. Ook verzorgt hij een keer per maand een sportspreekuur bij VV Dieren.

Jesse stelt de hulpvraag van de cliënt centraal. Het maakt geen verschil of het dan gaat om het herwinnen van een dagelijkse activiteit of om een eventuele terugkeer naar (top)sport. Het doel is om de hulpvraag samen zo goed mogelijk te beantwoorden en de gezamenlijke doelstelling te realiseren.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Inge Sipkens
Inge Sipkens
Sportfysiotherapeut
Big-nummer: 99035014404

Speciale aan­dachts­ge­bieden: Schouder- en knie­reva­li­datie, hard­loop­ana­lyse, shock­wave the­rapie, echo­gra­fie, medical taping

Als enthousiast hardloper, triatleet en kajakker kan Inge zich uitstekend inleven in de sporter. Mede hierdoor kan ze samen met de sporter werken aan het optimale herstel.
Ze houdt samen met een collega, een manueel therapeut, wekelijks een sportspreekuur en verzorgt bij verschillende sportclubs een sportspreekuur op locatie (VV Dieren, Dierensche Boys).

Door deel te nemen aan netwerken en regelmatig na te scholen blijft Inge op de hoogte van ontwikkelingen op haar vakgebied, zodat zij steeds het optimale uit de revalidatie kan halen.

Samen met de cliënt werkt ze, met behulp van een persoonlijk behandelplan, toe naar het einddoel dat gezamenlijk wordt opgesteld.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom