Snel naar…

Snel naar…

Psychosomatische oefentherapie

Doordat er spanningen zijn in ons leven, raakt de balans tussen lichaam en geest soms verstoord. Als we (bewust of onbewust) te veel of te langdurig stress ondergaan, kan dat tot klachten leiden. Die spanningen kunnen ontstaan door dagelijkse zorgen over werk of over de privésituatie. Maar ook door life events, belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Zoals scheiding, overlijden, ziekte, geboorte en verhuizing, ontslag en zo meer. In de therapie richten we ons erop die klachten te verhelpen of te verminderen.

Om welke klachten gaat het?

Psychosomatische oefentherapie richt zich zowel op lichamelijke -, psychische- als gedragsmatige klachten.

Lichamelijk (onder meer):

 • Vermoeidheid en slaapproblemen;
 • Gespannen spieren;
 • Maag- en/of darmstoornissen;
 • Hartkloppingen en/of benauwdheid;
 • Verhoogde bloeddruk.

Psyschisch (onder meer):

 • Gejaagdheid en concentratievermindering;
 • Piekeren, prikkelbaarheid en/of angst;
 • Lusteloosheid en/of verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatig (onder meer):

 • Minder presteren;
 • Woede-uitbarstingen en/of huilbuien;
 • Vermijden van sociale contacten en/of situaties die spanning oproepen;
 • Meer roken, overmatig alcoholgebruik en/of toename van kalmerings- en slaapmiddelen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De therapie bestaat uit twee onderdelen: lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken. Door middel van ontspannings-, adem-, aandachts- en expressieoefeningen leert een cliënt zijn of haar lichaam beter kennen.  Het doel hiervan is om weer in balans en tot rust te komen. Het herkennen van lichaamssignalen werkt preventief om opnieuw optreden van (stress)klachten te voorkomen.

De gesprekken hebben als doel de psychosociale problemen (dagelijkse zorgen en life events) te verhelderen, te verwerken en indien mogelijk op te lossen of beter te kunnen hanteren.

Nuttig om te weten

Onze psychosomatisch therapeut is tevens als docent verbonden aan het IPT, Instituut Psychosomatische Therapie.

Therapeut

Radboud Pöpping
Radboud Pöpping
Psychosomatisch oefentherapeut
Big-nummer: 79903610494

Speciale aan­dachts­gebi­eden: Stress­ge­rela­teerde klachten, onver­klaarde lichame­lijke klac­hten, chro­nische pijn, verlies- en rouw­klachten, hyper­ven­ti­latie, angst- en/of de­pres­sieve klach­ten

De relatie tussen lichaam en geest heeft Radboud in zijn werk altijd als het meest boeiend ervaren. Voor hem is het letterlijk en figuurlijk ‘in beweging zijn’ dan ook een inspirerend gegeven. Via lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken worden de klachten samen met de cliënt aangepakt. Radbouds aanpak kenmerkt zich door een rustige aandacht voor hoofd, hart en lichaam.

Hij is tevens gastdocent Psychosomatiek aan de opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut aan de Hogeschool Utrecht.

Radboud is bij de volgende netwerken aangesloten: SOLKnet, Netwerk Psychosomatische Therapie Stedendriehoek, Netwerk Chronische Pijn, Samenwerkingsverband Chronische Pijn Eerbeek.

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom