Snel naar…

Snel naar…

Manuele therapie

Manuele therapie is een onderzoeks- en behandelmethode, bedoeld voor klachten van het hele bewegingsapparaat en met name gericht op het functioneren van de wervelkolom.

Waar richt de therapie zich op?

Het behandelen van tijdens het functieonderzoek gevonden stoornissen in het bewegingsapparaat. Deze worden ‘blokkades’ genoemd.

Om welke klachten gaat het?

Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten zijn vaak direct merkbaar.

  • Hoofd- en nekpijn met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in armen;
  • Hoge rugklachten met rib- en borstpijn;
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
  • Bepaalde vormen van duizeligheid die worden opgewekt door het bewegen van de nek;
  • Bewegingsbeperkingen van de gewrichten in armen en benen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De manueeltherapeut past specifieke technieken toe: mobilisaties en manipulaties. Bij mobilisaties wordt door zacht trekken of duwen tegen de lichaamsdelen de beweeglijkheid vergroot. Manipulaties zijn gedoseerde ‘impulstechnieken’, ook bekend als het zogenaamde ‘kraken’. Onze manueeltherapeuten gaan ervan uit dat herwonnen beweeglijkheid uitsluitend kan worden onderhouden door verbetering van de (werk)houding en actieve oefentherapie.

Therapeuten

René Agterdenbos
Manueel therapeut en maatschapslid

Speciale aan­dachts­gebieden: Alge­mene manuele therapie, sport­gerela­teerde klachten

Na het CIOS volgde René achtereenvolgens een studie fysiotherapie, manuele therapie en Master manuele therapie.

Binnen de fysiotherapie/manuele therapie houdt hij zich bezig met problemen op het gebied van bewegen. Hij probeert samen met de cliënt de hulpvraag te formuleren om vervolgens zo actief mogelijk samen een behandelplan op te stellen. Een van de belangrijkste taken van de therapeut is het coachen en de cliënt te stimuleren om zelf met zijn bewegingsprobleem aan de slag te gaan.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Sandra Bakker
Manueel- en handtherapeut

Speciale aandacht­sgebieden: wervel­kolom­gerelateerde klachten, KANS (Klachten Arm Nek Schouder), hand-, pols-, en onder­arm­klachten, maken van spalken voor hand en pols

Sandra probeert klachten op het gebied van de wervelkolom te verhelpen door middel van manipulaties en mobilisaties, maar ook door bijvoorbeeld het trainen van stabiliteit en het geven van advies over belasting/belastbaarheid en houding. Dit geldt ook voor het behandelen van klachten aan de hand en de pols. Voor het behandelen van deze klachten is het maken van een spalk mogelijk ook een onderdeel van de behandeling.

De combinatie manueeltherapie/handfysiotherapie is voor Sandra interessant. Soms zijn handklachten bijvoorbeeld afkomstig vanuit de wervelkolom. Denk aan KANS (Klachten Arm Nek Schouder), beter bekend als RSI klachten. Mede door deze twee specialisaties is de weg vaak korter om te beoordelen waar de oorsprong van het probleem ligt.

Sandra is als manueeltherapeut en fysiotherapeut in staat om mensen met klachten gerelateerd aan de wervelkolom en hand/arm te begeleiden en ondersteunen. Dit om zowel fysiek als psychisch beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Sandra is lid van Handennetwerk Rijnstate

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Theo van Berkel
Manueel therapeut en maatschapslid

Speciale aan­dachts­gebieden: Al­gemene manuele therapie, sport­gerela­teer­de klachten

Theo is al geruime tijd werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut. Hij vindt het erg belangrijk dat de cliënt inzicht krijgt in zijn/haar eigen beperkingen en/of functioneren en gelooft in een actieve aanpak van het gezondheidsprobleem. Hij werkt daarom graag samen met de collega’s die zijn behandeling met een trainingstraject ondersteunen.

Hij vindt dat hij de leukste baan van de wereld heeft en werkt daarom nog steeds met veel plezier en enthousiasme.

Aanwezig op dinsdag t/m donderdag

Elize van den Brink
Manueel therapeut

Speciale aan­dachts­gebieden: Rug­klachten, core sta­bility training, arm- en nek­klachten (KANS) en el­leboog­klachten, dry needling

Manuele therapie is gericht op gespecialiseerd onderzoek en behandeling van de gewrichten (in het bijzonder de wervelkolom). Het letterlijk en figuurlijk persoonlijk contact maken met mensen om samen te kijken waar iemands probleem zit en dit aan te pakken, is voor haar de uitdaging.

Hands-on werken is wat Elize graag doet. Haar doelstelling is om mensen inzicht te geven in hun dagelijkse manier van bewegen en belasten. Door de beweeglijkheid van de gewrichten en de ontspanning van de spieren te verbeteren, zal de hele houding en het bewegen verbeteren. Zo hoopt ze mensen de controle over hun eigen lijf weer terug te kunnen geven.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Martin van Dommele
Manueel therapeut

Speciale aan­dachts­gebieden: nek­ge­rela­teerde hoofd­pijn en -duizelig­heid, wervel­kolom gere­la­teerde klachten, cardio­vascu­lair risico­manage­ment en ge­super­viseer­de loop­therapie bij claudi­catio inter­mit­tens

Tijdens zijn opleiding fysiotherapie kwam Martin al snel in contact met de manuele therapie en stond versteld van de extra mogelijkheden die deze therapievorm toevoegde aan het therapeutisch handelen. Reden om zich te specialiseren in de manuele therapie.

Martin is lid van Claudicationet (een gespecialiseerd netwerk van fysiotherapeuten en vaatchirurgen) en neemt deel in twee regionale netwerken, namelijk in Apeldoorn en (als kartrekker) in de regio Zutphen Deventer.

Doelstelling van Martin is om de mens te benaderen vanuit zijn/haar eigen beleving. Naast de cliënt staan en hem of haar helpen zoeken naar de oplossing van het probleem, of dit nu op biomechanisch, participatie- of activiteitenniveau is. Zo hoopt hij samen met zijn cliënten de sleutel(s) te vinden die hen weer zonder zorgen in beweging kunnen laten komen!

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Jolanda Vlieg
Manueel therapeut en kinder-manueeltherapeut

Speciale aandachts­gebieden: wervel­kolom gerelateerde klachten, hoofd­pijn­klachten, bekken­klachten tijdens en na de zwanger­schap, voorkeurs­houdingen bij baby’s, Dry Needling

Na Jolanda’s studie kwam zij veel in aanraking met nek- en rugklachten. Dit wekte bij haar de interesse op dit gebied waardoor zij koos voor de specialisatie in de manueel therapie en kindermanueeltherapie.

Jolanda vindt het erg fijn om samen met mensen te werken aan het gezondheidsprobleem waarvoor ze zich melden. Daarbij ervaart ze het ook als heel erg dankbaar werk. Dit omdat ze als therapeut samen met de cliënt het behandelplan opstelt en uitvoert en dus het gehele proces volgt, tot het uiteindelijke hoofddoel zo goed mogelijk is bereikt.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Tim Spruijt
Fysiotherapeut en manueel therapeut (i.o.)

Fysiotherapeut, Manueel­therapeut i.o. (SOMT)

Speciale aandachts­gebieden: wervelkolom gerelateerde klachten, knie-, heup- en enkelklachten.

In 2016 is Tim gestart met de opleiding tot manueeltherapeut. Met deze specialisatie richt hij zich meer op wervelkolomgerelateerde klachten en beperkingen. Hiernaast richt hij zich op knie-, heup-, en enkelklachten en werkt hij op dit gebied nauw samen met de orthopeden en huisartsen in de regio.

Tim’s drijfveer is het zo goed mogelijk helpen van de cliënt, door diens (hulp)vraag centraal te stellen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld om samen het gestelde doel te behalen.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom