Snel naar…

Snel naar…

Klachtenregeling

Als lid van het het Keurmerk fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame collega’s aangesloten bij de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie.

Bespreek uw klacht het liefst met uw fysiotherapeut of met onze organisatie. Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. Hiervoor hebben wij in de wachtruimte van de praktijk een klachten- c.q. ideeënbus geplaatst. Wij zullen uw klacht dan op korte termijn behandelen. Mocht u het idee hebben dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u deze alsnog indienen bij de Klachtencommissie van het keurmerk Fysiotherapie: info@keurmerkfysiotherapie.nl.

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom