Snel naar…

Snel naar…

Wat is therapie bij verlies- en rouwklachten?

Bij deze therapievorm worden mensen met lichamelijke klachten begeleid, die herkennen of  vermoeden dat verlies hier een rol bij speelt. Een overlijden, scheiding of verlies van gezondheid zijn voorbeelden van veel voorkomende verliessituaties.

Om welke klachten gaat het?

Een onvoldoende verwerkt verlies kan tot stress leiden. Dit uit zich in tal van mogelijke klachten:

  • Sterke vermoeidheid en/of concentratie vermindering;
  • Gevoelens van spanning, onrust, hoofdpijn en/of hartkloppingen;
  • Slaapproblemen, vergeetachtigheid, darmklachten, misselijkheid en/of eetproblemen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

Er zijn meerdere behandelinterventies. Welke vorm geschikt en passend is blijkt vaak in de praktijk. Tijdens een intakegesprek worden afspraken gemaakt over hoe de behandeling er uit gaat zien. De volgende behandelvormen zijn mogelijk:

  • Verliescommunicatie en inzichtgevende gesprekken;
  • Voorlichting;
  • Lichaamsgerichte interventies, waaronder ontspanningsvaardigheden en spanningsregulatie, focussen, mindfullness;
  • Systemische interventie; familieopstelling;
  • Focussen;
  • Thuisopdrachten.

Nuttig om te weten

Cliënten kunnen na de therapie weer ‘verder’ met hun leven en zijn weer meer in balans.

Meer weten over verlies- en rouwklachten en of deze therapie geschikt voor u is?
Download folder

Therapeut

Radboud Pöpping
Radboud Pöpping
Psychosomatisch oefentherapeut
Big-nummer: 79903610494

Speciale aan­dachts­gebi­eden: Stress­ge­rela­teerde klachten, onver­klaarde lichame­lijke klac­hten, chro­nische pijn, verlies- en rouw­klachten, hyper­ven­ti­latie, angst- en/of de­pres­sieve klach­ten

De relatie tussen lichaam en geest heeft Radboud in zijn werk altijd als het meest boeiend ervaren. Voor hem is het letterlijk en figuurlijk ‘in beweging zijn’ dan ook een inspirerend gegeven. Via lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken worden de klachten samen met de cliënt aangepakt. Radbouds aanpak kenmerkt zich door een rustige aandacht voor hoofd, hart en lichaam.

Hij is tevens gastdocent Psychosomatiek aan de opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut aan de Hogeschool Utrecht.

Radboud is bij de volgende netwerken aangesloten: SOLKnet, Netwerk Psychosomatische Therapie Stedendriehoek, Netwerk Chronische Pijn, Samenwerkingsverband Chronische Pijn Eerbeek.

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom