Snel naar…

Snel naar…

Orofaciale therapie

De orofaciaal fysiotherapeut wordt ook wel kaakfysiotherapeut genoemd. Orofaciaal fysiotherapeuten zijn geschoold in de behandeling van problemen met de spieren en gewrichten in het hoofd- of halsgebied en met het kauwstelsel. Het kauwstelsel bestaat uit de kauwspieren, het kaakgewricht en het gebit.

Orofaciaal fysiotherapeuten werken nauw samen met huisartsen, tandartsen, gnathologen, mondhygiënisten, orthodontisten en medisch specialisten, zoals KNO-artsen, kaakchirurgen en neurologen.

De kaakgewrichten bevinden zich aan beide zijden van het gezicht, vlak voor het oor. De kaakgewrichten zijn goed te voelen wanneer u de wijsvingers vlak voor de oren legt en de mond open en dicht doet. Een kaakgewricht bestaat uit een kop en een kom. De kop zit vast aan de onderkaak en de kom wordt gevormd door het slaapbeen. Het slaapbeen is een onderdeel van de schedel. Tussen de kop en de kom bevindt zich een kraakbeenplaatje . De kaakgewrichten en de spieren zorgen er voor dat de onderkaak kan bewegen. Hierdoor zijn alle mondbewegingen mogelijk die nodig zijn om te kunnen bijten, kauwen, slikken, praten, zoenen en fluiten.

In de normale situatie staan de tanden en kiezen zo op elkaar dat de kaakgewrichten, zowel links als rechts goed in elkaar passen. Dit is belangrijk voor de rust in het gewricht en de spieren.

Welke klachten kunnen er ontstaan?

Problemen van het kauwstelsel kunnen leiden tot diverse klachten zoals:

  • Pijn in de kaak;
  • Klemmen van de kaak en tandenknarsen (bruxisme);
  • Pijn in het gezicht, kaak of hoofd;
  • Aangezichtsverlammingen (Bell’s paralyse);
  • Duizeligheid;
  • Nek-schouderklachten;
  • Hoofdpijnklachten;
  • Gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker en reuma;
  • klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanning.

Intake

Uw orofaciaal fysiotherapeut stelt u vragen over uw klachten, bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek naar de klachten, waarbij uw fysiotherapeut uw houding en beweging beoordeelt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaak van de klachten zit. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald of behandeling zinvol is. Is dat niet het geval, dan wordt samen met u bekeken wat andere behandelmogelijkheden zijn.

Behandeling

De orofaciaal fysiotherapeut geeft informatie over de werking van het kauwstelsel en adviseert hoe u het kauwstelsel op de juiste manier kunt gebruiken. Het kan nodig zijn om gewoontes af te leren die het kauwstelsel overbelasten, zoals klemmen van de kiezen, tongpersen, en tandenknarsen (bruxisme). Voor deze klachten worden specifieke oefeningen gegeven.

De orofaciaal fysiotherapeut gebruikt daarnaast ook manuele technieken zoals mobiliseren en masseren in het hoofd- en halsgebied en de nek/schouders. Er wordt u uitgelegd wat verkeerde bewegingen zijn en wat verkeerd gebruik is. Het is mogelijk om door oefeningen verkeerde mondbewegingen te veranderen. 

Mondbewegingen zijn, net als lopen, onbewuste bewegingen. Om deze bewust te kunnen veranderen, is het belangrijk dat u de opgegeven oefeningen zes keer per dag uitvoert, bij voorkeur voor de spiegel.  Een vast onderdeel van een orofaciale behandeling is dat u leert wat u zelf kunt doen om de klachten te verminderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de lichaams- of werkhouding, ontspanningsoefeningen voor het hoofd, de nek en de schouders. Ook het aanleren van zelfmassage van de kauwspieren zodat ze ontspannen en oefeningen die de functie van het kauwstelsel verbeteren van tot de behandeling behoren.

Voor wie?

Orofaciale fysiotherapie is bedoeld voor mensen met problemen van het kauwstelsel die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan.

Nuttig om te weten

Meer weten over rugtrainingsprogramma en of deze therapie geschikt voor u is?
Download folder

Therapeuten

Sylvia van Lienden
Sylvia van Lienden
Handtherapeut/orofaciaal fysiotherapeut
Big-nummer: 19034348204

Speciale aan­dachts­ge­bieden: Hand en orofaciaal

Sylvia is werkzaam geweest in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Ze heeft daar een ruime ervaring opgedaan in het fysiotherapeutisch behandelen van mensen met CVA, reuma en kanker. De afgelopen jaren richtte ze zich daar vooral op de handtherapie, in samenwerking met ergotherapeuten en medisch specialisten en hield ze ze samen met een tandarts-gnatholoog een spreekuur voor mensen met klachten aan het kaakgewricht.

Als handfysiotherapeut behandelt ze mensen met handklachten die zowel acuut zijn ontstaan of chronisch aanwezig zijn. Ze vindt het een uitdaging om samen met de client/patient er naar te streven om de “handigheid” zo goed mogelijk terug te krijgen.

Als orofaciaal fysiotherapeut behandelt ze mensen met klachten aan het kauwstelsel.

(Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag)

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom