Snel naar…

Snel naar…

Wat is de McKenzie methode?

De McKenzie Methode, ook bekend als Mechanische Diagnose en Therapie® (MDT)  is een methode voor onderzoek en behandeling van pijn aan de wervelkolom en ledematen. MDT is ontwikkeld door fysiotherapeut/kinesitherapeut Robin McKenzie uit Nieuw Zeeland. De methode wordt al meer dan dertig jaar wereldwijd gebruikt.

Het is een onderzoeks- en behandelmethode die gebruik maakt van specifieke richtingsoefeningen, die u ook zelfstandig kunt (blijven) doen. Indien nodig wordt MDT ondersteund door zogenaamde manuele mobilisatietechnieken.

Om welke klachten gaat het?

MDT is met name bekend geworden door uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten, die al dan niet uitstralen naar benen of armen. In beginsel is MDT algemeen toepasbaar bij klachten aan het hele bewegingsapparaat. De methode behaalt ook goede resultaten bij behandeling van overige gewrichten als schouder, heup en dergelijke.

Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet terugkeren.

Waar kan de behandeling uit bestaan?

Het traject dat een cliënt bij de McKenzie-therapie doorloopt, begint met een diepgaand onderzoek volgens vaste protocollen.

Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht. Vervolgens vindt een bewegingsonderzoek plaats. Kenmerkend zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat hierdoor een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat en van hieruit verminderd of verholpen kan worden.

Nuttig om te weten
MDT is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Raadpleeg voor informatie op de site van de Mckenzie institute.

Therapeut

Mark de Lijster
Mark de Lijster
Neurologisch fysiotherapeut, McKenzie therapeut en maatschapslid
Big-nummer: 09045218004

Speciale aan­dachts­gebie­den: Centra­le- en perifere zenuw­aan­doe­ningen, zoals een be­roerte (CVA, TIA), Multi­ple Sclerose, ziekte van Parkin­son, dwarslaesie of poly­neur­opathie

Als docent Lichamelijke Opvoeding was Mark al geïnteresseerd in de bewegende mens. Als fysiotherapeut is hij zich gaan specialiseren in afwijkingen van het ‘normale’ bewegen op basis van neurologische aandoeningen. Om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen volgt hij regelmatig cursussen binnen dit aandachtsgebied.

Bij de behandeling van neurologische aandoeningen is (interdisciplinaire) samenwerking van groot belang. Daarom participeert Mark in het ParkinsonNet, MS-Zorg Nederland, CVA-netwerk Arnhem en Apeldoorn/Zutphen. Binnen de regio Dieren werkt hij nauw samen met ergotherapie, logopedie, thuiszorg, huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen in de omringende ziekenhuizen.

Mark is tevens geregistreerd McKenzie-therapeut. De McKenzie-methode als behandelvorm voor de wervelkolom sprak hem erg aan omdat hierbij uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van de patiënt. Na een geprotocolleerd onderzoek wordt de patiënt geleerd via een actief oefenprogramma en houdingscorrecties zijn klachten te verminderen en daarna zelf onder controle te houden.

(Aanwezig op maandag t/m vrijdag)

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom