Snel naar…

Snel naar…

Wat is Joint Care bij knie- of heupprothese

Joint Care is een programma dat zich richt op patiënten die een knie- of heupprothese krijgen en/of hebben gehad. Dus zowel het voor- als natraject van een operatie.

Waar richt de therapie zich op?

Vóór de operatie richt de therapie zich op het voorbereiden op de operatie. Dit doen we d.m.v. een bezoek aan huis zodat we de thuissituatie kunnen beoordelen. Verder geven we alle informatie over de operatie en wat u van de ingreep kunt verwachten. Daarnaast: aanleren/oefenen van kruklopen en indien nodig ook het leren traplopen met krukken. Na de operatie is de behandeling gericht op het herstellen van de functie van het geopereerde gewricht, waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat.

Om welke klachten gaat het?

Vóór de operatie behandelen we vooral klachten als gevolg van artrose, of door andere oorzaken ontstane gewrichtsbeschadigingen in kniëen en heupen. Na de operatie zijn de klachten meestal: operatiepijn, verlies van beweeglijkheid van het gewricht en ook verlies van kracht en conditie.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De behandelingen na de operatie bestaan uit het begeleiden van het natraject. Dit doen we d.m.v. oefentherapie en looptrainingen, maar tevens voeren wij  wondcontroles en dergelijke uit. Afhankelijk van de situatie vindt dit plaats in de thuissituatie of op de praktijk.

Nuttig om te weten

We werken samen met het Gelre Ziekenhuis Zutphen. Bijzonder aan deze samenwerking is dat er gewerkt wordt met een zorgmap. Hierin worden gegevens gedeeld tussen de behandelaar en het ziekenhuis, om een optimale revalidatie te bereiken.

Daarnaast werken we ook nauw samen met het Rijnstate Ziekenhuis. Maar dit valt niet onder de noemer van het  “Joint Care” programma.

Therapeuten

Gerdien Beunk
Gerdien Beunk
Fysiotherapeut
Big-nummer: 29918577604

Speciale aandachts­gebieden: COPD, Duizeligheid, Ouderenzorg

Gerdien is algemeen fysiotherapeut en heeft vanuit haar ervaring affiniteit ontwikkeld met de ouderenzorg en zich op dit gebied gespecialiseerd middels verschillende cursussen. Met deze kennis behandelt zij in de praktijk mensen met o.a. neurologische aandoeningen, artrose, heup- en knieprothesen, duizeligheidsklachten en TENS. Daarnaast heeft zij zich middels cursussen verder gespecialiseerd op het gebied van de COPD. Ook is ze actief in het ParkinsonNet.

Gerdien vindt het belangrijk dat iedere cliënt de voor hem of haar optimale zorg krijgt. Hierbij tracht ze altijd, samen met de cliënt, het hoogst haalbare na te streven, ondanks de beperkingen die kunnen bestaan.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Marloes Lindner
Marloes Lindner
Geriatrie fysiotherapeut
Big-nummer: 59920038304

Speciale aandachts­gebieden: ouderdoms­klachten zoals: moeite met balans / lopen / opstaan, reva­lida­tie na een totale heup en / of knie, artrose gere­la­teer­de klachten en val­preventie, BPPD, Vestibulaire revalidatie

Door tijdens haar fysiotherapie-opleiding en de daaraan gekoppelde stages ervaring op te doen in de ouderenzorg werd het Marloes duidelijk dat haar interesse bij de doelgroep ‘ouderen’ lag. Tijdens haar werk werd dit bevestigd. Om zich nog meer in de doelgroep te verdiepen startte zij met de masteropleiding fysiotherapie in de geriatrie.

Door multidisciplinair samen te werken met andere behandelaars (ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huisartsen en specialisten), verzorgend personeel en naasten van de cliënt kan zij de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk begeleiden.

De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal. Ook al bestaat er een groot verschil in hulpvragen; uiteindelijk weer hervatten van sport of weer zelfstandig kunnen opstaan uit een stoel, het streven is altijd om samen het doel te behalen.
Marloes’ doelstelling is om iemand weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de samenleving of in zijn/haar vertrouwde leefomgeving.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Inge Vaessen
Inge Vaessen
Fysiotherapeut
Big-nummer: 09911549804

Speciale aan­dachts­gebieden: Ouderen­zorg, ge­speciali­seerd claudicatio-­therapeut, BPPD, Vestibulaire revalidatie

Inge richt zich met name op de ouderenzorg en de daarbij horende klachtenbeelden,
Zoals artrose, claudicatio intermittens en de revalidatie na totale heup- en knieprotheses. Ook verzorgt ze valpreventie voor ouderen. De afgelopen jaren heeft zij zich hierin gespecialiseerd door het volgen van meerdere cursussen.

Inge werkt m.b.t. de totale heup- en knie protheses samen met de orthopeden in de regio en ook is ze actief in het Claudicationetwerk.

Inge’s therapeutische doelstelling is om de kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal te krijgen en/of te kunnen behouden.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Tim Spruijt
Tim Spruijt
Manueel therapeut
Big-nummer: 69919840804

Speciale aandachts­gebieden: joint care, wervelkolom gerelateerde klachten, knie-, heup- en enkelklachten.

In 2019 is Tim afgestudeerd als manueeltherapeut aan de SOMT. Met deze specialisatie richt hij zich meer op wervelkolomgerelateerde klachten en beperkingen. Hiernaast richt hij zich op knie-, heup-, en enkelklachten en werkt hij op dit gebied nauw samen met de orthopeden en huisartsen in de regio.

Tim’s drijfveer is het zo goed mogelijk helpen van de cliënt, door diens (hulp)vraag centraal te stellen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld om samen het gestelde doel te behalen.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom