Snel naar…

Snel naar…

Beweegkuur

Wat is de BeweegKuur?

De BeweegKuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. Een leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en beweegprofessional helpen u daarbij.

Voor wie?

De Beweegkuur is bedoeld voor mensen met overgewicht. Vanaf een BMI van 25 is er sprake van overgewicht. Een grote buikomvang of aandoeningen zoals diabetes of artrose geven extra redenen om te starten met de BeweegKuur. De huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor deelname aan de Beweegkuur. U kunt deelnemen aan de Beweegkuur als u verzekerd bent bij Menzis en evt. bij Achmea(aanvraag wordt door ons geregeld).

Inhoud programma

1 Kennismaking en intake met de leefstijlcoach
De leefstijlcoach bespreekt uw motivatie om mee te doen én uw persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid. De uitkomst van de intake bepaalt of u met het vervolg van het programma kunt starten.

2 Begeleiding – jaar 1
Als u door kunt met het programma, start de coaching van de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtiste.

  • De fysiotherapeut doet een meting om uw gezondheidssituatie in kaart te brengen en maakt met u een beweegplan;
  • Onder begeleiding van een beweegprofessional/Fysiotherapeut kunt u 6 maanden, 1x in de week deelnemen aan een beweegprogramma;
  • Samen met de leefstijlcoach gaat u op zoek naar een standaard sport- of beweegactiviteit. Gedurende het jaar houdt de leefstijlcoach contact met u. Hij/zij voert tussentijdse metingen uit en bespreekt met u de voortgang;
  • De diëtiste maakt met u een persoonlijk voedingsplan. Ook vinden er verschillende groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

3 Volhouden – jaar 2
In het tweede jaar houdt de leefstijlcoach contact met u over de voortgang. Wanneer gewenst vinden er nog een aantal groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

Start

De start is na 14 september 2020. Wanneer u zich heeft aangemeld, maakt één van de leefstijlcoaches een afspraak voor een kennismaking.

Locatie

Fysiotherapie Het Centrum
Treubstraat 70a
6951 BB  Dieren

Leefstijlcoach

Wilt u meer weten over het programma, neem dan contact op met de leefstijlcoaches Ronald Geerdes of Maureen Bokdam. Bel 0313 – 414 866 of mail naar r.geerdes@fhc-dieren.nl of m.bokdam@fhc-dieren.nl.

Kosten

De Beweegkuur wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. U kunt deelnemen aan de Beweegkuur als u verzekerd bent bij Menzis en in sommige gevallen ook bij de Achmea. Bij de Achmea zullen wij de aanvraag voor u doen.

Aanmelden via huisarts

Om deel te nemen aan de Beweegkuur is een verwijzing van de huisarts nodig. Meld u zich dus aan bij uw huisarts. Die bepaalt of u in aanmerking komt voor een intake bij de leefstijlcoach.

Direct starten met een begeleid sportprogramma?

U kunt naast de begeleiding van de leefstijlcoach, beweegprofessional en diëtiste ook direct starten met een begeleid sportprogramma. In de eerste 6 maanden van De Beweegkuur sport u dan 1 keer per week in een groep, onder begeleiding van een personal trainer van Fysiotherapie Het Centrum.

Heeft u een brief van de gemeente ontvangen over de BeweegKuur?

Woont u in de gemeente Rheden? En heeft u een lager inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gratis deelnemen aan dit sport­programma. De gemeente Rheden financiert het sportprogramma. Als u hiervoor in aanmerking komt heeft u een brief ontvangen van de gemeente Rheden. Wilt u meedoen? Meld u zich dan aan bij uw huisarts en neem deze brief mee.

Therapeuten Voeding en zo

Susanne Boks (diëtist)
Henrike Grunewald (diëtist)

Therapeuten fysiotherapie

Maureen Bokdam
Maureen Bokdam
Fysiotherapeut
Big-nummer: 59918540004

Speciale aan­dachts­gebieden: Algemeen fysiotherapeut, shock­wave the­rapie

Vóór haar studie fysiotherapie heeft Maureen eerst de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Hierna is zij vanuit haar interesse voor het bewegen en functioneren van het menselijk lichaam doorgestroomd naar de opleiding fysiotherapie.

Als algemeen fysiotherapeut is Maureen breed georiënteerd en behandelt zij alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ze wil eerst in brede zin patiënten behandelen en ervaring opdoen voordat zij zich gaat specialiseren in een deelgebied van het vak.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal en daaruit maakt Maureen een behandelplan om zo samen met de cliënt te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Ronald Geerdes
Ronald Geerdes
Arbeidsfysiotherapeut
Big-nummer: 29033628304

Speciale aan­dachts­gebieden: chroni­sche lage rug­klachten, ar­beids­gerel­ateerde klachten, schouder- en spier­gerela­teerde klachten, dry needling, Medical Taping, shock­wave the­rapie

Ronald ziet het herstel van en de hulp aan de cliënt als de leidende factor. Daarnaast richt hij zich op de werkende mens op de werkvloer. Dus aan het bureau, in de fabriek of in alle andere situaties waarin werk- en houdingsgerelateerde klachten voorkomen.
Daarbij kan ook dry needling als onderdeel van de behandeling worden uitgevoerd. Hiermee kan het herstel op een positieve manier worden beïnvloed.

Ronald is twee ochtenden in de week aanwezig als arbeidsfysiotherapeut bij de Koninklijke Gazelle B.V. om de medewerkers op locatie te behandelen en advies te geven ten aanzien van preventie van klachten.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom