Beweegkuur

Wat is de BeweegKuur?

De BeweegKuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. Een leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en beweegprofessional helpen u daarbij.

Voor wie?

De Beweegkuur is bedoeld voor mensen met overgewicht. Vanaf een BMI van 25 is er sprake van overgewicht. Een grote buikomvang of aandoeningen zoals diabetes of artrose geven extra redenen om te starten met de BeweegKuur. De huisarts beoordeelt of u in aanmerking komt voor deelname aan de Beweegkuur. Voor deelname is dan ook een verwijzing van de huisarts nodig.

Inhoud programma

1 Kennismaking en intake met de leefstijlcoach
De leefstijlcoach bespreekt uw motivatie om mee te doen én uw persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid. De uitkomst van de intake bepaalt of u met het vervolg van het programma kunt starten.

2 Begeleiding – jaar 1
Als u door kunt met het programma, start de coaching door de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtiste.

  • De fysiotherapeut doet een meting om uw gezondheidssituatie in kaart te brengen en maakt met u een beweegplan;
  • Onder begeleiding van een beweegprofessional/Fysiotherapeut neemt u 6 maanden, 1x in de week deel aan een beweegprogramma (fysiofit);
  • Samen met de leefstijlcoach gaat u daarna op zoek naar een sport- of beweegactiviteit. Gedurende het jaar houdt de leefstijlcoach contact met u. Hij/zij voert tussentijdse metingen uit en bespreekt met u de voortgang;
  • De diëtiste maakt met u een persoonlijk voedingsplan. Ook vinden er verschillende groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

3 Volhouden – jaar 2
In het tweede jaar houdt de leefstijlcoach contact met u over de voortgang. Wanneer gewenst vinden er nog een aantal groepsbijeenkomsten over voeding plaats.

Kosten/vergoeding

De Beweegkuur (GLI) is een 2-jarig traject. U heeft alleen profijt van het programma als dit gecombineerd wordt met een beweegprogramma (fysiofit). Daarom stellen wij een fysiofit-deelname van een half jaar verplicht.

Wij hebben een contract kunnen afsluiten voor vergoeding van het GLI programma bij de zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis . Aan deze vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden.

Verzekerd bij Menzis of Zilveren Kruis

Als u bij Menzis of Zilveren Kruis verzekerd bent en daarnaast in het bezit bent van een Gelre Pas, of  als u ons heeft benaderd naar aanleiding van een brief van de gemeente Rheden dan willen wij u graag uitnodigen voor een eerste intake gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze receptie: 0313 – 414 866. De kosten voor deelname aan de Beweegkuur (GLI) en het beweegprogramma (fysiofit) worden dan vergoed door uw zorgverzekeraar en de gemeente Rheden.

Als u bij Menzis of Zilveren Kruis bent verzekerd, maar u heeft geen brief van de gemeente Rheden ontvangen en u bent niet in het bezit van de Gelre Pas, dan vergoedt Menzis of Zilveren Kruis alleen de Beweegkuur (GLI) en komen de kosten voor het beweegprogramma (2 keer een kwartaal fysiofit deelname a 120,72 per kwartaal) voor uw eigen rekening.

Voor verzekerden bij Zilveren Kruis moeten wij eerst een machtiging aanvragen bij Zilveren Kruis. Ook mogen wij de Beweegkuur (GLI) deelname niet rechtstreeks bij Zilveren Kruis declareren. Dat betekent dat u van ons de rekening krijgt en dat u deze zelf bij Zilveren Kruis moet indienen.

Niet verzekerd bij Menzis of Zilveren Kruis

Als u niet verzekerd bent bij een van deze 2 zorgverzekeraars, dan worden deze kosten helaas niet door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed, maar kunt u  wel op eigen kosten bij ons  deelnemen aan de Beweegkuur (GLI) en beweegprogramma (fysiofit). De totale kosten van dit 2 jarig traject zijn: 1275,00 euro. Hierbij zijn intake, GLI deelname 1ste jaar, GLI deelname 2de jaar en 2 kwartalen fysiofit abonnement inbegrepen. Misschien krijgt u van uw eigen zorgverzekeraar een deel van deze kosten vergoed. Informeer hierover zelf bij uw zorgverzekeraar.

Start

Wij kunnen een nieuwe groep starten als er zich 6 deelnemers hebben opgegeven.

Locatie

Fysiotherapie Het Centrum
Treubstraat 70a
6951 BB  Dieren

Diëtist Voeding en zo

Inge Polman

Leefstijlcoaches

Wilt u meer weten over het programma, neem dan contact op met de leefstijlcoaches Ronald Geerdes of Maureen Bokdam. Bel 0313 – 414 866 of mail naar r.geerdes@fhc-dieren.nl of m.bokdam@fhc-dieren.nl.

Therapeuten
Maureen Bokdam
Maureen Bokdam
Fysiotherapeut
Big-nummer: 59918540004

Speciale aan­dachts­gebieden: Algemeen fysiotherapeut, shock­wave the­rapie, Handtherapie en medical taping

Vóór haar studie fysiotherapie heeft Maureen eerst de opleiding tot verpleegkundige afgerond. Hierna is zij vanuit haar interesse voor het bewegen en functioneren van het menselijk lichaam doorgestroomd naar de opleiding fysiotherapie.

Als algemeen fysiotherapeut is Maureen breed georiënteerd en behandelt zij alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ze wil eerst in brede zin patiënten behandelen en ervaring opdoen voordat zij zich gaat specialiseren in een deelgebied van het vak.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal en daaruit maakt Maureen een behandelplan om zo samen met de cliënt te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Lees meer
Ronald Geerdes
Ronald Geerdes
Arbeidsfysiotherapeut
Big-nummer: 29033628304

Speciale aan­dachts­gebieden: chroni­sche lage rug­klachten, ar­beids­gerel­ateerde klachten, schouder- en spier­gerela­teerde klachten, dry needling, Medical Taping, shock­wave the­rapie

Ronald ziet het herstel van en de hulp aan de cliënt als de leidende factor. Daarnaast richt hij zich op de werkende mens op de werkvloer. Dus aan het bureau, in de fabriek of in alle andere situaties waarin werk- en houdingsgerelateerde klachten voorkomen.
Daarbij kan ook dry needling als onderdeel van de behandeling worden uitgevoerd. Hiermee kan het herstel op een positieve manier worden beïnvloed.

Ronald is twee ochtenden in de week aanwezig als arbeidsfysiotherapeut bij de Koninklijke Gazelle B.V. om de medewerkers op locatie te behandelen en advies te geven ten aanzien van preventie van klachten.

Aanwezig op maandag t/m vrijdag

Lees meer

Ons team

Benieuwd naar de verhalen en de gezichten achter onze praktijk? Leer ons beter kennen.

Bekijk ons team


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws in de zorg en onze praktijk? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Samenwerkingen