Snel naar…

Snel naar…

ZwangerFIT

ZwangerFIT is bedoeld voor zwangere vrouwen die vanaf de 16e week van de zwangerschap tot 9 maanden na de bevalling kunnen sporten onder leiding van een bekkenfysiotherapeut. Het doel is fit blijven, bekkenproblemen proberen te voorkomen, fit de bevalling in te gaan en zo snel en voorspoedig mogelijk te herstellen ná de bevalling. Extra aandacht gaat uit naar de bekkenbodemspieren.

Wat doet de bekkenfysiotherapeut tijdens ZwangerFIT?

Elke sessie bestaat uit een een aantal onderdelen: warming up, spierversterking, verbetering van de stabiliteit en bekkenbodemoefeningen en wordt afgesloten met een cooling down, ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Een sessie duurt een uur en is veelal op muziek. Daarnaast is er een maandelijkse informatieavond waarop voorlichting wordt gegeven over een aan de zwangerschap gerelateerd onderwerp.

Nuttig om te weten

De Zwangerfit is op de donderdagavond van 19.15-20.15 uur.
Voor meer informatie over ZwangerFIT en eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar kunt u de folder downloaden.
Download folder

Therapeuten

Marjo Pubben
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 09034761204

Speciale aan­dachts­gebieden: alle vormen van bekken­problema­tiek bij vol­wassenen. PTNS, Zwanger­Fit, mobilis­atie van os coccygis (staartbeen)

Na haar opleiding tot algemeen fysiotherapeut kwam Marjo door het jarenlang geven van zwangerschapsgymnastiek in aanraking met vrouwen die bekkenproblemen hadden. Inmiddels is ze al geruime tijd Master bekkenfysiotherapeut.

Marjo’s ervaring en deskundigheid ligt op het gebied van het behandelen van alle bekken gerelateerde problemen bij volwassenen.

Verder is zij opgeleid in het toepassen van PTNS (stroombehandeling bij patiënten met een overactieve blaas), behandelen van pijnklachten aan het staartbeen (os coccygis) en het geven van ZwangerFit.

Marjo werkt samen met urologen/gynaecologen en MDL-artsen van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Zij neemt deel aan netwerkbijeenkomsten van bekkenfysiotherapeuten in de regio. Behalve in Dieren is zij ook nog als bekkenfysiotherapeut werkzaam in een fysiotherapiepraktijk in Deventer.

Marjo stelt de hulpvraag van de cliënt centraal. Van hieruit wordt gezamenlijk een behandeldoel opgesteld, waar de behandeling op wordt gericht.

Aanwezig op maandag en donderdag

Bianca Salvatore
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 29034901704

Speciale aandachts­gebieden: bekken­bodem­klachten bij mannen, vrouwen en kinderen, lage rug, stuit- en bekken­klachten ron­dom zwanger­schap en beval­ling (ook als deze langer bestaan), seksuele pro­blemen op basis van ver­stoorde functie van de bekken­bodem (zowel bij mannen als vrouwen)

Bianca was aanvankelijk werkzaam als algemeen fysiotherapeut en Zwanger-fit docente. Aansluitend heeft ze zich gespecialiseerd als bekken- en kinderbekkenfysiotherapeut.
Naast haar werkzaamheden te Dieren en op de locatie te Brummen is Bianca tevens actief als kinderbekken- en bekkenfysiotherapeut in het Isala-ziekenhuis te Zwolle waar ze naast haar werkzaamheden in de polikliniek ook bekkenbodemonderzoek uitvoert. Dit in samenwerking met urologen en uro-gynaecologen.

Omdat bekkenbodemklachten voor veel mensen in de taboesfeer zitten, maar een grote invloed op kwaliteit van leven kunnen hebben, vindt Bianca het erg belangrijk dit probleem zo gericht mogelijk te onderzoeken en te behandelen. Zo nodig werkt ze samen met de huisarts en/of specialist.

Bianca is ook actief in verschillende multidisciplinaire overlegorganen en binnen verschillende netwerken in de regio. Dit in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Aanwezig op donderdag en vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom