Snel naar…

Snel naar…

BPPD

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid  wordt veroorzaakt door losliggende steentjes in het evenwichtsorgaan. Dat kan ontstaan door een val op het hoofd of door een ontsteking, maar in veel gevallen is de oorzaak niet bekend.

Om welke klachten gaat het?

Draaiduizeligheid bij standsveranderingen van het hoofd. Bijvoorbeeld bij:

  • Gaan liggen in bed
  • Omdraaien in bed
  • Omhoog kijken
  • Bukken

Kenmerkend is dat de draaiduizeligheid kortdurend is: minder dan een minuut.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De behandeling bestaat uit het manoeuvreren van patiënten waardoor de steentjes op een plek in het evenwichtsorgaan terecht komen waar ze geen klachten meer veroorzaken.

Nuttig om te weten

BPPD is een uitstekend behandelbare aandoening. De fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in deze behandelingsmethode.
Download folder

Therapeuten

Gerdien Beunk
Gerdien Beunk
Fysiotherapeut
Big-nummer: 29918577604

Speciale aandachts­gebieden: COPD, Duizeligheid, Ouderenzorg

Gerdien is algemeen fysiotherapeut en heeft vanuit haar ervaring affiniteit ontwikkeld met de ouderenzorg en zich op dit gebied gespecialiseerd middels verschillende cursussen. Met deze kennis behandelt zij in de praktijk mensen met o.a. neurologische aandoeningen, artrose, heup- en knieprothesen, duizeligheidsklachten en TENS. Daarnaast heeft zij zich middels cursussen verder gespecialiseerd op het gebied van de COPD. Ook is ze actief in het ParkinsonNet.

Gerdien vindt het belangrijk dat iedere cliënt de voor hem of haar optimale zorg krijgt. Hierbij tracht ze altijd, samen met de cliënt, het hoogst haalbare na te streven, ondanks de beperkingen die kunnen bestaan.

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ellen Elshof
Ellen Elshof
Handtherapeut en maatschapslid
Big-nummer: 09057792804

Speciale aan­dachts­gebieden: Hand­therapie, maken van spal­ken voor pols en hand, COPD, duize­ligheids­klach­ten, TENS

Ellen is handtherapeut en longfysiotherapeut. De uitdaging voor Ellen binnen de handtherapie is diagnostiek en behandeling in meerdere situaties: zowel spontaan ontstane klachten als na trauma’s en/of operaties. Ook patiënten motiveren om te blijven oefenen en uiteindelijk een goed herstel te ervaren is een belangrijk onderdeel van haar behandeling. Samen met de cliënt uitvinden waardoor hij/zij problemen in het bewegen heeft en hoe dit kan worden aangepakt is daarbij haar drijfveer. Het is daarbij belangrijk dat mensen hierbij zelf een goed inzicht in hun klachten hebben of krijgen.

Het maken van spalken ziet Ellen als een grote toevoeging aan de behandeling.

Fysiotherapie bij COPD richt zich op begeleiding op het gebied van omgang met longklachten en het trainen voor het behoud van conditie en activiteitenniveau.

Ellen is lid van Handennetwerk Rijnstate, het COPD-netwerk, en Kenniscentrum Duizeligheid Apeldoorn.

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom