Snel naar…

Snel naar…

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut behandelt zeer uiteenlopende klachten, die allemaal zijn gerelateerd aan het bekken c.q. bekkenbodemgebied.

Waar richt de therapie zich op?

De behandeling is gericht op herstel van de normale functies van de bekkenbodemspieren en het bekken, met als doel de klachten te verminderen of te verhelpen.

Om welke klachten gaat het?

De meest voorkomende klachten die behandeld worden door een bekkenfysiotherapeut zijn:

 • Bekkenpijn in en na de zwangerschap;
 • Urine-incontinentie bij hoesten, niezen en/of inspanning;
 • Hoge aandrang tot plassen en soms urineverlies bij toiletgang;
 • Hoge plasfrequentie;
 • Moeizaam plassen en/of nadruppelen;
 • Terugkerende blaasontstekingen;
 • Ontlasting niet op kunnen houden;
 • Moeizame stoelgang, aambeien en/of pijn tijdens of na ontlasten;
 • Ontlastingsverlies, ‘streep’ in ondergoed en/of geen controle van windjes;
 • Pijn in onderbuik, prostaatregio en/of geslachtsorganen;
 • Stuitpijn;
 • Vaginale verzakkingsklachten;
 • Seksuele problemen, pijn bij het vrijen.

Wat doet de gespecialiseerde therapeut, waar kan de behandeling uit bestaan?

De behandelingen die de bekkenfysiotherapeut geeft zijn erg divers en afhankelijk van de klacht die behandeld wordt. Er wordt voorlichting en advies gegeven, oefentherapie ter verbetering van de bekkenbodemfuncties en de stabiliteit van het bekken, myofeedbackbehandeling (meting van de spierspanning waardoor voor een cliënt inzichtelijk wordt wat de bekkenbodemspieren doen) of functionele elektrostimulatie (via lichte stroomprikkels activeren van spieren en beïnvloeden van zenuwen).

Andere behandelmogelijkheden zijn PTNS (posterior tibial nerve stimulation) ter ontspanning van de blaas, mobilisatie van het staartbotje bij stuitpijn en oefentherapie ter ontspanning van de bekkenbodem met pelottes (staafjes van uiteenlopende dikte).

Ook kan triggerpointbehandeling worden gegeven, zowel in- als uitwendig. Dit is een drukpuntmassage om lokale spierspanningen op te heffen.

Vaak is de behandeling door een bekkentherapeut een combinatie van therapievormen.

Nuttig om te weten

De bekkenfysiotherapeuten maken deel uit van het multidisciplinair overleg van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Daarnaast nemen ze deel aan intercollegiaal overleg in deze regio’s.

Meer weten over bekkenfystiotherapie en of deze therapie geschikt voor u is?
Download folder

Therapeuten

Marjo Pubben
Marjo Pubben
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 09034761204

Speciale aan­dachts­gebieden: alle vormen van bekken­problema­tiek bij vol­wassenen. PTNS, Zwanger­Fit, mobilis­atie van os coccygis (staartbeen)

Na haar opleiding tot algemeen fysiotherapeut kwam Marjo door het jarenlang geven van zwangerschapsgymnastiek in aanraking met vrouwen die bekkenproblemen hadden. Inmiddels is ze al geruime tijd Master bekkenfysiotherapeut.

Marjo’s ervaring en deskundigheid ligt op het gebied van het behandelen van alle bekken gerelateerde problemen bij volwassenen.

Verder is zij opgeleid in het toepassen van PTNS (stroombehandeling bij patiënten met een overactieve blaas), behandelen van pijnklachten aan het staartbeen (os coccygis) en het geven van ZwangerFit.

Marjo werkt samen met urologen/gynaecologen en MDL-artsen van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Zij neemt deel aan netwerkbijeenkomsten van bekkenfysiotherapeuten in de regio. Behalve in Dieren is zij ook nog als bekkenfysiotherapeut werkzaam in een fysiotherapiepraktijk in Deventer.

Marjo stelt de hulpvraag van de cliënt centraal. Van hieruit wordt gezamenlijk een behandeldoel opgesteld, waar de behandeling op wordt gericht.

Aanwezig op maandag en donderdag

Bianca Salvatore
Bianca Salvatore
Bekkenfysiotherapeut
Big-nummer: 29034901704

Speciale aandachts­gebieden: bekken­bodem­klachten bij mannen, vrouwen en kinderen, lage rug, stuit- en bekken­klachten ron­dom zwanger­schap en beval­ling (ook als deze langer bestaan), seksuele pro­blemen op basis van ver­stoorde functie van de bekken­bodem (zowel bij mannen als vrouwen)

Bianca was aanvankelijk werkzaam als algemeen fysiotherapeut en Zwanger-fit docente. Aansluitend heeft ze zich gespecialiseerd als bekken- en kinderbekkenfysiotherapeut.
Naast haar werkzaamheden te Dieren is Bianca tevens actief als kinderbekken- en bekkenfysiotherapeut in het Isala-ziekenhuis te Zwolle waar ze naast haar werkzaamheden in de polikliniek ook bekkenbodemonderzoek uitvoert. Dit in samenwerking met urologen en uro-gynaecologen.

Omdat bekkenbodemklachten voor veel mensen in de taboesfeer zitten, maar een grote invloed op kwaliteit van leven kunnen hebben, vindt Bianca het erg belangrijk dit probleem zo gericht mogelijk te onderzoeken en te behandelen. Zo nodig werkt ze samen met de huisarts en/of specialist.

Bianca is ook actief in verschillende multidisciplinaire overlegorganen en binnen verschillende netwerken in de regio. Dit in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Aanwezig op vrijdag

Samenwerkingen

Copyright: Fysiotherapie Het Centrum | Privacy: Verklaring downloaden | Website: Brandom